Hyppää sisältöön

Uhkaavat asiakastilanteet linja-autonkuljettajan työssä ja erityisryhmien asiakaspalvelu

Kurssin tavoite

Koulutuspäivän tavoitteena on, että kuljettaja kykenee tunnistamaan etukäteen erilaiset uhkatilanteet ja osaa valita oikeat toimintatavat erilaisissa uhkatilanteissa varmistaen oman ja asiakkaiden turvallisuuden sekä parantaa kuljettajien ymmärrystä sekä parantaa toimintaa palveltaessa erityisryhmien asiakkaita.

Sisältö

Koulutus muodostuu seuraavista kahdesta kokonaisuudesta:

1. Uhkaavat asiakastilanteet
Sisältö:
- Kuljettajan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet
- Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö
- Uhkaavan asiakkaan kohtaaminen ja uhkatilanteen tunnistaminen
- Riskien minimointi uhkaavassa tilanteessa
- Toimintatavat uhkaavissa tilanteissa
- Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö
- Käytännön harjoituksia joko luokassa tai linja-autossa
- Jälkihoito
- Yhteenveto

2. Asiakaspalvelu ja erityisryhmät linja-autoliikenteessä
Sisältö:
Asiakaspalvelu linja-autoliikenteessä
- Asiakkkaan kohtaaminen
- Sanaton viestintä asiakaspalvelutilanteessa
- Kun palvelutilanne epäonnistuu, reklamaatio

Erityisryhmät asiakkaina
- Koululaiset
- Vammaiset
- Vanhukset
- Liikuntarajoitteiset
- Näkö- ja kuulorajoitteiset
- Puhe-ymmärrys- ja oppimisvaikeuksiset asiakkaat
- Ulkomaalaiset asiakkaat

Apuvälineiden käyttäminen erityisryhmien asiakaspalvelutilanteissa linja-autoliikenteessä

Aika ja paikka: 6.8.2024 klo 8-15 Rautatehtaankatu 3, 20200 Turku.
Toimiala: Kuljetusala
Ilmoittautuminen: 22.03.2024 - 30.07.2024

Hinta ja lisätiedot

TTS:n koulutusmaksu 90 €. Hinta sisältää alv:n sekä ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivämerkinnän tarvitseville rekisteröinnin Traficomiin.

KOULUTUKSEN PERUUTUSEHDOT
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Koulutuksen yhteystiedot

Pirjo Hyppönen, opintosihteeri
Puh: 050 3494616
S-posti: pirjo.hypponen@tts.fi

Haku