Hyppää sisältöön

Tuulivoima-alan nostotöiden täydennyskoulutus ajoneuvonosturinkuljettajille

Koulutukset toteutetaan 1.3.2024 – 28.2.2025
välisenä aikana. Koulutuksen kesto 62 pv, josta teoriaopetusta 12 pv ja
työssäoppimista 50 pv

Toimiala: Nostotyö
Ilmoittautuminen: 08.02.2024 -

Sisältö

Kohderyhmänä jo ajoneuvonosturinkuljettajana toimivat henkilöt.

koulutuksen alkaessa osallistuja antaa nostotyön näytteen (alkuvaiheen kartoitus) ja koulutuksen päättyessä osallistuja osoittaa osaamisensa teoriakokeella ja nostonäytteellä (loppuarviointi).

Koulutuksen keskeinen sisältö:

1. Osaaminen arviointi
• nostotyön näyte koulutuksen alkaessa
• kehittymistavoitteen asettaminen
• vko 12

2. Tuulivoimalan nostotyö (12 pv)
• alaa ja nostotyötä säätelevät lait ja asetukset
• GWO-koulutukset
• riskien arviointi, vaaratilanteet, työturvallisuus isot nosturit ja niiden rakenne
• tuulivoimalan eri osien nosto
• nostosuunnitelman tulkitseminen
• nostoon valmistautuminen
• noston apuvälineet
• nosto maalla ja merellä
• pystytys usean nosturin yhteistyönä
• kommunikointi: alamies-kuljettaja-asentaja
• ammattikieli, sanastot englanniksi
• kalustorikot
• teoriakoe
• Vkot 13-17, osa teoriasta talvella 2024-2025

3. Työssäoppiminen (50 pv)
• kokeneen kuljettajan ohjauksessa
• nostotyön näyte koulutuksen päättyessä
• Loppuarviointi
• Vko 18 →

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton

Koulutuksen yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Jari Suuronen p. 044 4811 112 tai jari.suuronen@tts.fi
Yksikön johtaja Mauri Konttila p. 041 731 5063 tai mauri.konttila@tts.fi

Haku