Hyppää sisältöön

TERMINAALITYÖNTEKIJÄ, logistiikan perustutkinnon osatutkinto (OMAEHTOINEN KOULUTUS)

Kurssin tavoite

Koulutuksesta valmistuu osaavia terminaalityöntekijöitä, joilla on valmius työskennellä terminaalin eri työtehtävissä monipuolisesti. Erityisesti painotetaan terminaalityössä tarvittavien trukkien käyttöä, saapuvan ja lähtevän tavaran käsittelyä sekä tavaran käsittelyssä käytettäviä dokumentteja.

Sisältö

Koulutus sisältää terminaalityössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, pakkaaminen, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuorman sidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet. Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta ja työelämäosaamisen opintoja.

Koulutuksen opintokokonaisuudet
* Opintojen ohjaus
* Työnhakuvalmennus
* Terminaalissa toimiminen
* Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely
* Vaarallisten aineiden käsittelyn tiedostava koulutus
* Työssäoppiminen

Koulutuksessa suoritettavat kortit
* Työturvallisuuskortti
* Hätäensiapu
* Trukkikortti

Kohderyhmä

Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen terminaaleihin ja varastoihin ja siihen haetaan logistiikka-alasta kiinnostuneita ja trukin käyttöön sekä asiakaspalveluun hyvin soveltuvia henkilöitä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä useiden logistiikka-alan työnantajien kanssa.

Toteutus

Päätoiminen päiväkoulutus TTS:n toimipisteessä osoitteessa Nuolikuja 6, 01740 Vantaa.
Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa.

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot seuraavat toisiaan siten, että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon osien suorittamiseen (Terminaalissa toimiminen sekä Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely). Tutkinnon osien laajuus on yhteensä 50 osaamispistettä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista suorittaa koulutuksen aikana yksi ylimääräinen tutkinnon osa, Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen (15 osp). Tutkinnon osaa suositellaan lähtökohtaisesti henkilölle, joilla on kyky itsenäiseen opiskeluun ja suunnitelmissa alan jatko-opinnot.

Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon vaatimia töitä tekemällä.
Työssäoppimispaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Oppilaitos järjestää tarvittaessa paikan ja tukee sen hakemisessa. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen työssäoppimispaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen ajankohta on 7.10.2024 -31.1.2025
Ilmoittautuminen: 20.05.2024 - 01.09.2024

Valintaperusteet

* 20-vuoden ikä
* Hyvä fyysinen kunto
* HYVÄ SUOMEN kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 - luokkaa (selvitetään tarvittaessa kielitestillä haastattelun yhteydessä)
* Nuhteeton tausta (ts. ei vakavaa rikoshistoriaa)
* Logistiikka-alan kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei välttämätön

Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella.
Perustele siis hakemukseesi huolella, miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen.

Koulutuksen yhteystiedot

Sami Wivolin
Kouluttaja, Ammatillinen opettaja, NTM
TTS Työtehoseura
Sisälogistiikka
Nuolikuja 6, 01740 VANTAA
tel. +358 (0)50 387 9594
sami.wivolin@tts.fi

Haku