Hyppää sisältöön

Raskaan kaluston ennakoiva ajaminen

Kurssin tavoite

Koulutuksen jälkeen koulutettava osaa entistä paremmin tunnistaa riskitekijät liikenteessä, välttää vaaratilanteita, toimia oikein ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla olevissa kriittisissä tilanteissa sekä toimia onnettomuustilanteissa niin, että onnettomuuden seuraukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Koulutus sisältää ennakoivan ajon koulutusta 7 tuntia

Sisältö

Ennakoivan ajamisen lähtökohdat
* liikenneonnettomuudet;
- lähtökohdat ja syntymekanismit
- seuraukset
- oikea toiminta onnettomuustilanteessa
* mitä on ennakoiva ajaminen


Ennakoiva ajaminen ammattiliikenteessä
* riski, kuinka se muodostuu ja kasvaa
* ”riskimittari”
* ennakoiva ja taloudellinen kuljettaja / riskikuljettaja
* kuljettajan toimintamahdollisuudet
- normaaliliikenne / vaaratilanne / ääritilanne
- onnettomuus

Kuljettajana ammattiliikenteessä
* kuljettajan ajovalmius
* väsymys ja sen torjuminen
* ajamista helpottavat järjestelmät

Ajoneuvon kunto
* ajoneuvoon ja sen kuntoon liittyvät riskit
* kuljettajan vastuut ja oikeudet
* ajoneuvoon perehtyminen
* ajoneuvon huolto ja kunnon ylläpito
* tyypillisiä vikoja ja tarkkailukohteita

Ajoneuvon kuormittaminen
* oikea kuormittaminen ennakoivan ajamisen lähtökohtana
- tavara- ja henkilökuorman massa
- tavaran ja henkilöiden sijoitus ja massan jakautuminen
- painopisteen merkitys
- välikuormausten ja –purkausten vaikutus ajovakauteen
* rahti- ja matkatavarakuorman varmistamisen merkitys liikenneturvallisuuteen

Ajonopeus
* ajonopeuden merkitys turvallisuuteen ja taloudellisuuteen
* ajonopeuden vaikutukset aikatauluun ja suoritteisiin
* ajonopeuden sovittaminen erilaisissa olosuhteissa

Liikennevirrassa ja risteyksissä ajaminen
* turvallisuusväli
* ajolinjat ja niiden merkitys
* kohtaaminen ja ohittaminen
* risteysajo

Aika ja paikka: 4.9.2024 klo 8-15. Työtehoseura, Kiljavantie 6 05200 Rajamäki (rak. 22)
Toimiala: Kuljetusala
Ilmoittautuminen: 25.03.2024 - 25.08.2024

Hinta ja lisätiedot

TTS:n koulutusmaksu 90 €. Hinta sisältää alv:n sekä ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivämerkinnän tarvitseville rekisteröinnin Traficomiin.

KOULUTUKSEN PERUUTUSEHDOT
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Koulutuksen yhteystiedot

Heli Brandes, opintosihteeri
Puh: 050 3879559
S-posti: heli.brandes@tts.fi

Haku