Hyppää sisältöön

PUUTARHURI, puutarha-alan perustutkinto

Sisältö

Puutarha-alan perustutkintoon valmistava koulutus koostuu seuraavista osista:
Kaikille pakolliset osat:
- Puutarhatöiden tekeminen
- Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen
Viheralan osaamisala:
- Viheralueiden rakentaminen
- Viheralueiden kunnossapito
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala:
- Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä
- Myymälätyöskentely puutarha-alalla
Molempiin osaamisaloihin kuuluu lisäksi pakollisia yhteisiä tutkinnon osia. Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutus, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen sekä matemaattis-luonnontieteellinen tutkinnon osa. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät matemaattisia aineita, kieliaineita sekä yhteiskunnallisia aineita.

Koulutukseen on mahdollista hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena, mikä edellyttää, että hakijalla on alan työpaikka.

Toteutus

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa koko puutarha-alan perustutkinto, joka on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Myös osatutkinnon, eli yksittäisten tutkinnon osien, suorittaminen on mahdollista.

Puutarha-alan perustutkinnossa on 2 eri osaamisalaa. Opiskelija voi itse valita kumpaan hän haluaa suuntautua:
• Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
• Viheralan osaamisala

Koulutus toteutetaan omaehtoisena koulutuksena. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin hakijalla täytyy olla alan työpaikka valmiina.

Pääsyvaatimuksina hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, hyvä terveys, kiinnostus kasveihin sekä yhteistyötaito.

Koulutus on jatkuvassa haussa ja opinnot voi aloittaa useampana eri ajankohtana lukuvuoden aikana. Opiskelun voi yleisimmin aloittaa elokuussa, lokakuussa ja tammikuussa. Opintojen aloitus on mahdollista sopia myös keväälle, mutta tämä edellyttää yleensä, että hakijalla on jo tiedossa oppisopimuspaikka tai työssäoppimispaikka kesän ajalle. Voit kysyä lisää Anna-Maija Kartano-Yléniltä. Haastattelussa voidaan sopia siitä mikä on hakijalle sopiva opintojen aloituspäivä. Haastattelut toteutetaan Microsoft Teams -etäyhteydellä. Lähetämme haastattelukutsun hakijan sähköpostiosoitteeseen.

Voit halutessasi liittää hakemuslomakkeelle liitteitä, esim. todistuksia mahdollisista aiemmista opinnoistasi tai puutarha-alan työkokemuksesta, mutta liitteet eivät ole välttämättömiä. Voit tuoda osaamistasi esille vapaamuotoisesti hakemuksella.

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä etäopiskelusta (eCampus) ja työssäoppimisesta. Koulutus on kokoaikaista opiskelua ja pääosin lähiopetusta. Opetusta on arkipäivisin klo 8-16 välisenä aikana.

Lähiopetuspäivien määrä ja työssäoppimisen pituus tarkentuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto noin 2 vuotta. Lähiopetus järjestetään TTS Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Koulutus: Puutarha-alan perustutkinto
Toimiala: Puutarha-ala
Koulutuksen ajankohta: Jatkuva haku. Seuraavat mahdolliset opintojen aloituspäivät ovat 15.4.2024 tai 1.7.2024 tai 5.8.2024.
Ilmoittautuminen: 01.01.2024 -

Kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opetus on maksutonta, mutta opiskelija kustantaa itse opiskeluvälineet. Opiskelijalla on suositeltavaa olla oma kannettava tietokone, jota hän voi käyttää opiskelussa. Muut mahdolliset opiskeluvälinekustannukset ovat vähäisiä.

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Jos olet työtön ja saat työttömyysturvaa, niin voit myös selvittää TE-toimistosta/työllisyyden kuntakokeilukunnastasi onko sinun mahdollista opiskella omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna.

Koulutuksen yhteystiedot

Opintosihteeri Anni Kommio p. 041 7313658 ja anni.kommio@tts.fi
Oppisopimusvastaava ja tutkintokoordinaattori Anna-Maija Kartano-Ylén p. 044 7143683 ja anna-maija.kartano-ylen@tts.fi

Haku