Hyppää sisältöön

PUUTARHURI, puutarha-alan perustutkinto

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa koko puutarha-alan perustutkinto, joka on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Myös osatutkinnon, eli yksittäisten tutkinnon osien, suorittaminen on mahdollista.

Puutarha-alan perustutkinnossa on tarjolla kaksi eri osaamisalaa. Opiskelija voi itse valita kumpaan hän haluaa suuntautua:

• Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Hän osaa markkinoida, neuvoa asiakkaita sekä tehdä ja myydä sidontatöitä ja muita alan tuotteita. Hän osaa käsitellä kasveja varmistaen niiden myyntikelpoisuuden ja huolehtia myymälätiloista.

• Viheralan osaamisala
Viheralan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa rakentaa ja kunnossapitää turvallisia, viihtyisiä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viheralueita. Hän tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. Hän osaa tulkita viherrakentamisen ja kunnossapidon asiakirjoja ja noudattaa alan laatuvaatimuksia. Hän osaa käyttää viheralueiden rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä.

Sisältö

Puutarha-alan perustutkintoon valmistava koulutus koostuu seuraavista osista:

Kaikille pakolliset osat:
- Puutarhatöiden tekeminen
- Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen

Viheralan osaamisala, pakolliset osat:
- Viheralueiden rakentaminen
- Viheralueiden kunnossapito

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, pakolliset osat:
- Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä
- Myymälätyöskentely puutarha-alalla

Molempiin osaamisaloihin kuuluu lisäksi valinnaisia tutkinnon osia sekä yhteisiä tutkinnon osia. Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan omaehtoisena koulutuksena. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin hakijalla täytyy olla alan työpaikka valmiina.

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä etäopiskelusta (eCampus-oppimisympäristö) ja työssäoppimisesta. Koulutus on kokoaikaista opiskelua ja pääosin lähiopetusta. Opetusta on arkipäivisin klo 8-16 välisenä aikana.

Lähiopetuspäivien määrä ja työssäoppimisen pituus tarkentuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksen kesto noin 2 vuotta. Lähiopetus järjestetään TTS Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Koulutus: Puutarha-alan perustutkinto
Toimiala: Puutarha-ala
Koulutuksen ajankohta: Jatkuva haku. Seuraavat mahdolliset opintojen aloituspäivät ovat 1.7.2024 tai 5.8.2024.
Ilmoittautuminen: 01.01.2024 -

Kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opetus on maksutonta. Opiskelijalla on suositeltavaa olla oma kannettava tietokone, jota hän voi käyttää opiskelussa. Muut mahdolliset opiskeluvälinekustannukset ovat vähäisiä.

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea (Huom. aikuiskoulutustuki ollaan mahdollisesti lakkauttamassa siten, että tukea voi hakea vain ennen 1.8.2024 alkaviin opintoihin). Jos olet työtön ja saat työttömyysturvaa, niin voit myös selvittää TE-toimistosta/työllisyyden kuntakokeilukunnastasi onko sinun mahdollista opiskella omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna.

Valintaperusteet

Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää terveyttä, kiinnostusta kasveihin sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Koulutus on jatkuvassa haussa ja opinnot voi aloittaa useampana eri ajankohtana lukuvuoden aikana. Opiskelun voi yleisimmin aloittaa elokuussa, lokakuussa ja tammikuussa. Opintojen aloitus on mahdollista sopia myös keväälle, mutta tämä edellyttää yleensä, että hakijalla on jo tiedossa oppisopimuspaikka tai työssäoppimispaikka kesän ajalle. Voit kysyä lisää tutkintokoordinaattori Anna-Maija Kartano-Yléniltä.

Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Haastattelussa voidaan sopia siitä mikä on hakijalle sopiva opintojen aloituspäivä. Haastattelut toteutetaan Microsoft Teams -etäyhteydellä. Lähetämme haastattelukutsun hakijan sähköpostiosoitteeseen.

Voit halutessasi liittää hakemuslomakkeelle liitteitä, esim. todistuksia mahdollisista aiemmista opinnoistasi tai puutarha-alan työkokemuksesta, mutta liitteet eivät ole välttämättömiä. Voit tuoda osaamistasi esille vapaamuotoisesti hakemuksella.

Koulutuksen yhteystiedot

Anna-Maija Kartano-Ylén
oppisopimusvastaava ja tutkintokoordinaattori
p. 044 714 3683
anna-maija.kartano-ylen@tts.fi

Anni Kommio
opintosihteeri
p. 041 731 3658
anni.kommio@tts.fi

Haku