Hyppää sisältöön

Puurakenteiden työnjohtajan pätevyyskoulutus

Aika ja paikka: Koulutuspäiviä 7 kpl alkaen 15.1.2024. TTS Työtehoseura, Sarkatie 1, 01720 Vantaa
Toimiala: Talonrakennus
Ilmoittautuminen: 01.11.2023 -
Ammattipätevyys: Ei
Korttikoulutus: Ei

Sisältö

Puun käyttö talonrakentamisessa on lisääntynyt viime vuosina ja osaaville puurakentamisen ammattilaisille ja työnjohtajille on tarvetta. Puurakentei-den työnjohdolle suunnattu puurakenteiden pätevyyskoulutus noudattaa standardia SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen.

Koulutus on FISE:n hyväksymä pätevyyskoulutus puurakenteiden työnjohtaja -pätevyyteen.

Koulutus muodostuu lähiopiskelusta, kirjallisista tehtävistä, verkko-opiskelusta sekä itsenäisestä opiskelusta ja loppukokeista.

VAATIVAT PUURAKENTEET 5 op, 5 pv

PUUMATERIAALI JA TEOLLISET PUUTUOTTEET
- Puumateriaali, puutuotteet ja puurakenteiset elementit
- Puutuotteiden valmistus ja tuotehyväksynnät

PUURAKENTEET
- Vaativat ja poikkeuksellisen vaativat puurakennukset
- Ulkovaipparakenteet, osastoivat rakenteet
- Runkorakenteet
- Rakenteiden liitokset

TEOLLISET PUURAKENNEJÄRJESTELMÄT VALMISTAJAN JA TOTEUTUKSEN NÄKÖKULMASTA
- Runkorakenteet ja niiden eroavaisuudet
- Rakennetyypit (palo-, ääni-, eristystekniikka)
- Rakenteiden liitokset, detaljit
- Runkoelementtien valmiusaste-erot ja niiden merkitys kokonaistoteutuksessa

SFS 5978 PUURAKENTEIDEN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMAATEKNIIKKA
- Starndardin tarkoitus ja tavoitteet
- Toteutusluokat
- Toleranssiluokat
- Puurakentamisen laadunhallinta ja laadunvarmistus työmaalla

POIKKEUKSELLISEN VAATIVAT PUURAKENTEET 2 op, 2 pv
- Vaativat ja poikkeuksellisen vaativat puurakennukset ja monikerrosrakennukset
- Puurakenteiden liittymien ja liitoksien toiminta
- Puurakennusten palo- ja äänitekniset ratkaisut
- Talotekniikan erityispiirteet puurakennuksissa
- Erikoisrakenteet
- Esimerkkejä erikoisrakenteista


Kokonaisuus sisältää 7 koulutuspäivää ja sen laajuus on 7 opintopistettä. Koulutuspäivät ovat 15.1.2024( 1 pv), 12. - 13.2.2024 (2 pv), 11. - 12.3.2024 (2 pv) ja 15. - 16.4.2024 (2pv).

FISE-pätevyyden hakeminen
Puurakenteiden työnjohtaja pätevyyskoulutus on vapaaehtoinen, pätevyyden haussa tai uusinnassa hyödynnettävä täydennys- tai päivityskoulutus. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea puurakenteiden työjohtajan pätevyyttä FISE - haku-prosessin mukaisesti FISE:n verkkosivuilta. Tiedot pätevyysvaatimuksista löytyvät FISE:n verkkosivuilta.

Kouluttajat
Vastuukouluttajana toimii DI Mauri Konttila, TTS Työ-tehoseura.
Teoria- ja työmaateknisestä osuudesta vastaavat DI Janne Manninen, Wood Expert Oy, DI Lauri Lepikon-mäki, Sweco Rakennetekniikka Oy, Juha Kukkonen, Sweco Rakennetekniikka Oy ja rkm. Mikko Myller, TTS Työtehoseura.

Harjoitustehtävät ja loppukoe
Koulutuksen kaikista osa-alueista laaditaan harjoitustehtäviä ja koko koulutuksen laajuuden kattavat loppukokeet. Koulutuksen läpäisy edellyttää tehtävien suorittamisen ja loppukokeiden hyväksyttyä suorittamista.

Pätevöitymisopintojen hinta on 3900 euroa (+ alv. 24 %), joka laskutetaan ennen koulutuksen alkua.

Hinta sisältää lähiopetuspäivät, koulutusmateriaalit, loppukokeiden ja harjoitustehtävien arvioinnin sekä koulutuspäivien tarjoilut.

KOULUTUKSEN PERUUTUSEHDOT
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille puurakenteiden toteuttamisen työnjohtajan tehtävissä tarvittavat erityistiedot koskien puurakentamista, puutuotetekniikkaa ja puurakentamiseen liittyvää työmaa- ja tuotantotekniikkaa vaativassa ja poikkeuksellisen vaativassa vaativuusluokassa.

Koulutuksessa perehdytään luentojen, harjoitusten ja itseopiskelun avulla puurakenteiden toteuttamista vastaavan erityisalan työnjohtajan pätevyyden edellyttämiin aiheisiin.

Koulutuksen yhteystiedot

Yksikön johtaja
Mauri Konttila
puh. 041 731 5063
mauri.konttila@tts.fi

Haku