Hyppää sisältöön

Puukerrostalorakentaja, työvoimakoulutus

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä puukerrostalorakentamisen työkohteissa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus on tutkintokoulutusta talonrakennusalan ammattitutkinnon osiin ”Puuelementtien valmistus” ja ”Puuelementtien asentaminen”. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinto kokonaisuudessaan

Sisältö

Puun käyttö talonrakentamisessa on lisääntynyt Suomessa viime vuosina.
Jopa 14- kerroksinen puukerrostalo on toteutettu; palomääräykset eivät estä enää
korkeatakaan rakentamista.
Osaaville ja monitaitoisille puurakentamisen ammattilaisille on tarvetta. Puurakentajan
tuleekin nykyään osata sekä puurakenteiden esivalmistus että erilaisten teollisesti valmistettujen elementtien asennustekniikka.

Koulutuksen sisältö

• Puuelementtien valmistus
• Puuelementtien asennus
• Työssäoppiminen

Koulutukseen kuuluu

• Tulityökortti
• Työturvallisuuskortti
• Ensiapu

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on peruskoulun tai vastaava oppimäärä. Koulutus toteutetaan suomen kielellä, kielitaitotaso tulee hakijalla olla vähintään B1.1.

Toteutus

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena, jonka pituus on 160 päivää. Koulutus tapahtuu monimuoto-koulutuksena, johon kuuluu teoriaopiskelua, työsalityöskentelyä ja työssäoppimista rakennustyömailla.

Koulutusaika: 04.11.2024 - 19.06.2025

Te-palveluiden ura-numero: 721476

Toimiala: Talonrakennus
Ilmoittautuminen: 07.06.2024 - 22.09.2024
TE-palvelut linkki: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/721476?searchPhrase=721476&announced=0&sort=1

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta

Valintaperusteet

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Esivalinnan perusteella kutsutaan osa hakijoista haastatte-luun. Haastattelut pidetään Haastattelut pidetään 14. - 18.10.2024.

Koulutuksen yhteystiedot

Opintosihteeri: Mia Tokkari p. 044 7143 722 tai mia.tokkari@tts.fi
Vastuukouluttaja: Heikki Henriksson tai 041 731 4949, heikki.henriksson@tts.fi

Haku