Hyppää sisältöön

Palvelulogistiikkatyöntekijä, logistiikan perustutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUS

Kurssin tavoite

Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa täyttää asiakirjoja, joita varastoissa tai terminaaleissa on käytössä, tehdä varastokirjanpitoa käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Perusosaaminen palvelulogistiikkatyöntekijällä on tavaran lähettämisestä ja vastaanotosta, tavaran varastoinnista, lähetysten keräilystä, pakkaamisesta, kierrätyksestä ja varaston tietojärjestelmien käytöstä.


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti monipuolisista palvelulogistiikan työtehtävistä. Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistava. Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen varastoihin ja terminaaleihin.

Sisältö

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, tavaran keräily ja pakkaaminen, inventointi ja saldonhallinta, turvallinen työskentely varastossa ja terminaalissa, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuormansidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet.

HUOM. Koulukseen sisältyy matematiikan, kemian, fysiikan, ruotsin, suomen, englannin ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoja (YTO-aineet, 35 osp.). Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut yhteisiä tutkinnon osia, voidaan ne tunnustaa osaksi tutkintoa soveltuvin osin.

Koulutuksen opintokokonaisuudet sekä pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat

· Opintojen ohjaus
· Työnhakuvalmennus
· Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen (15 osp.)
· Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen (30 osp.)
· Tavaran keräily ja pakkaaminen (30 osp.)
· Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely (25 osp.)
· Inventointi (10 osp.)
· Tavaran lähettäminen (20 osp.)
· Kuormalavahyllyjen tarkistaminen (10 osp.)
· Terminaalissa toimiminen (25 osp.)
· Vaarallisten aineiden käsitteleminen (15 osp.)
· Yhteiset tutkinnon osat (35 osp.) (Suomi, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia jne.)

Koulutuksessa suoritettavat kortit

· Työturvallisuuskortti
· Ensiapu
· Trukkikortti

Kohderyhmä

Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa.
Koulutus on tutkintotavoitteista.
Koulutus soveltuu erittäin hyvin niin kaupan alan, kuljetusalan kuin teollisuudenkin varastoissa työskenteleville.

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, joten sinulla tulee olla alan työpaikka. Neuvottele siis aina ensin koulutukseen soveltuvan työpaikan kanssa ja tee sen jälkeen haku koulutukseen.
Iso osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla työtehtävien yhteydessä nimetyn ohjaajan ohjaamana.
Työssä opittua täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa tai verkko-opinnoilla.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Ilmoittautuminen: 01.01.2024 -

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta.

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä:
Ismo Parviainen, pääkouluttaja, puh: 046 9237847, ismo.parviainen@tts.fi
Sami Moilanen, kouluttaja, puh: 041 7321060, sami.moilanen@tts.fi

Haku