Hyppää sisältöön

Palvelulogistiikkatyöntekijä, logistiikan perustutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUS

Opiskelu- ja työssäoppimissuunnitelmat (henkilökohtaistaminen) laaditaan yhteistyössä työnantajan kanssa työntekijän ja työpaikan osaamistarpeet huomioon ottaen. Käytännön työtaitojen hallinta kaikissa varastotyövaiheissa osoitetaan omalla työpaikalla päivittäisten työtehtävien yhteydessä. Oppisopimuskoulutuksena toteutettuna lähipäiviä on keskimäärin 1-3 kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta.

Koulutuspaikka TTS Rautatehtaankatu 3, 20200 Turku.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Ilmoittautuminen: 01.01.2023 -

Sisältö

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, tavaran keräily ja pakkaaminen, inventointi ja saldonhallinta, turvallinen työskentely varastossa ja terminaalissa, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuormansidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet.

HUOM. Koulukseen sisältyy matematiikan, kemian, fysiikan, ruotsin, suomen, englannin ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoja (YTO-aineet, 35 osp.). Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut yhteisiä tutkinnon osia, voidaan ne tunnustaa osaksi tutkintoa soveltuvin osin.

Koulutuksen opintokokonaisuudet sekä pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat

· Opintojen ohjaus
· Työnhakuvalmennus
· Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen (15 osp.)
· Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen (30 osp.)
· Tavaran keräily ja pakkaaminen (30 osp.)
· Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely (25 osp.)
· Inventointi (10 osp.)
· Tavaran lähettäminen (20 osp.)
· Kuormalavahyllyjen tarkistaminen (10 osp.)
· Terminaalissa toimiminen (25 osp.)
· Vaarallisten aineiden käsitteleminen (15 osp.)
· Yhteiset tutkinnon osat (35 osp.) (Suomi, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia jne.)

Koulutuksessa suoritettavat kortit

· Työturvallisuuskortti
· Ensiapu
· Trukkikortti

Kurssin tavoite

Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa täyttää asiakirjoja, joita varastoissa tai terminaaleissa on käytössä, tehdä varastokirjanpitoa käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Perusosaaminen palvelulogistiikkatyöntekijällä on tavaran lähettämisestä ja vastaanotosta, tavaran varastoinnista, lähetysten keräilystä, pakkaamisesta, kierrätyksestä ja varaston tietojärjestelmien käytöstä.


Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti monipuolisista palvelulogistiikan työtehtävistä. Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistava. Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen varastoihin ja terminaaleihin.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta.

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä:
Ismo Parviainen, pääkouluttaja TTS Turku, puh: 046 9237847, ismo.parviainen@tts.fi
Toni Jokinen, koulutuspäällikkö TTS Turku, puh: 050 468 7894, toni.jokinen@tts.fi

Haku