Hyppää sisältöön

PALVELULOGISTIIKAN AMMATTITUTKINTO, Työelämästä käsin

Kurssin tavoite

Koulutuksessa käydään läpi varasto- ja sisälogistiikka-alan keskeisiä työvaiheita, varastoprosesseja, tilaus-toimitusketjun ohjausta ja suunnittelua, sekä varaston ohjausta ja suunnittelua.

Sisältö

Koulutus sisältää opetusta seuraavista aiheista:
• Tavaran vastaanotto
• Rahtikirjojen käsittely
• Tavaran tarkastaminen
• Lähetyslistat
• Reklamaatiot
• Tavaran hyllytys ja varastointi
• Keräily
• Pakkaaminen ja lähettäminen
• Lähetysasiakirjat
• Inventointi
• Tilaus- toimintaketjun hallinta
• Laatujärjestelmät (LEAN)
• Osto- myyntitilaukset
• Varaston mittarit
• Varaston layout suunnittelu
• Vaarallisten aineiden käsittely – tiedostava koulutus
• Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin (valinnainen)
• Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen (valinnainen)

Tutkinto muodostuu yhdestä osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla kahdesta) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla yhdestä).
Pakolliset tutkinnon osat:
- Varastotyön tekeminen 50 osp
- Varastotyön suunnittelu 60 osp
Valinnaiset tutkinnon osat:
- Palvelulogistiikan kehityssuunnitelman laatiminen 40 osp
- Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin 40 osp
- Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa 40 osp

- Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp
- Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 40 osaamispisteen laajuisesti.

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammattitutkinto/7919061/tiedot


Erilliset korttikoulutukset sisältyvät koulutukseen valinnan mukaan:
• Trukkikortti
• EA1
• Työturvallisuuskortti

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jolloin koulutus muodostuu n. kerran 3-4 viikossa järjestettävistä lähiopetuspäivistä, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta.

Koulutusaika:
Noin 1-1,5 vuotta osaamistasosta ja aiemmasta koulutuksesta riippuen. Lähiopetuspäivien määrä tarkentuu koulutuksen alussa (lähipäiviä ei järjestetä kesäkuukausina kesä-elokuussa). Koulutus sisältää lisäksi kotona ja työpaikalla suoritettavista tehtävistä, sekä työpaikalla tehtävistä näytöistä.

Koulutuspaikka:
TTS Turku, Rautatehtaankatu 3, 20200 Turku

Koulutus: Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen kesto: 2.9.2024-1.12.2025.
Ilmoittautuminen: 29.05.2024 - 26.08.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Valintaperusteet

Valintaperusteet:

Koulutukseen hyväksytyllä tulee olla työpaikka varastologistiikan alalta.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Koulutuksessa edellytetään vähintään B2.1 tasoista suomen kielen osaamista. Kielitaito voidaan testata haastatteluvaiheessa

Koulutuksen yhteystiedot

Vastuukouluttaja Sami Moilanen, sami.moilanen@tts.fi, 0417321060
Opintosihteeri Pirjo Hyppönen, pirjo.hypponen@tts.fi, 0503494616

Haku