Hyppää sisältöön

PAALUTUSKONEEN KULJETTAJA, Maarakennusalan ammattitutkinto

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia itsenäisesti paalutuskoneen kuljettajana. Koulutuksen ja näytöt hyväksytysti suorittanut henkilö on suorittanut Maarakennusalan ammattitutkinnon ja saa siitä tutkintotodistuksen. Koulutus yhtenäistää alan toimintatapoja ja parantaa laatua.

Sisältö

Koulutuksen sisältö
• Paalutustyön turvallisuus
• Paalutustyöhön liittyvät ohjeistukset ja vaateet
• Paalutukseen liittyvä geotekniikka ja paalutus erityyppisissä maaperissä
• Paalutusmenetelmät ja kalusto
• Paalutussuunnitelmat
• Paalutukseen liittyvät mittaukset ja laadunvarmistus
• Kaluston huolto- ja kunnossapito
Tutkinto edellyttää seuraavat korttikoulutukset ja ne sisältyvät koulutukseen:
• Työturvallisuuskortti, Tulityökortti, Ratatyöturvakortti, Tieturva 1
• EA1 tai hätäensiapu

Kohderyhmä

Paalutustyötä ammatikseen tekevät henkilöt, joilla on jo hyvät valmiudet itsenäiseen paalutustyöhön ja kahden vuoden työkokemus ennen näyttöjen suorittamista.
Koulutus henkilökohtaistetaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

Toteutus

Koulutus alkaa henkilökohtaisesti sovittavin korttikoulutuksin tammi-maaliskuussa 2024, sekä lähikoulutusjaksoin 22-23.1.2024 ja
18-19.3.2024.
Koulutus toteutetaan SGY:n Paalutustoimikunnan ja TTS Työtehoseuran yhteistyönä. Koulutus alkaa henkilökohtaistamiskeskustelulla, joka sovitaan, kun olet täyttänyt ilmoittautumisen. Siinä sovitaan tarkempi toteutustapa ja koulutuspäivien ajankohdat. Koulutus sisältää osallistujan tarpeesta riippuen 4–10 koulutuspäivää sekä työmaanäytöt. Keskimäärin suoritusaika on noin vuoden.

Koulutus: Maarakennusalan ammattitutkinto
Toimiala: Maarakentaminen
Ilmoittautuminen: 23.10.2023 - 18.01.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on oppisopimuskoulutuksena veloitukseton, rajoitettu ryhmäkoko.

Koulutuksen yhteystiedot

TTS Työtehoseura Petri Järvelä, 050 3879546, petri.jarvela@tts.fi

SGY Paalutustoimikunta Teemu Riihimäki, 050 5747266, teemu.riihimaki@ains.fi

Koulutuksen sisältö vastaa RIL-254-2016 mukaisen pätevyyden vaateita toimia kuljettajana paalutustyöluokan PTL3 töissä.

Haku