Hyppää sisältöön

Mittamies, talonrakennus

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä rakennustyömaan
mittaustehtävissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus toimii tutkintokoulutuksena talonrakennusalan ammattitutkinnon ATK-pohjainen mittaus ja Rakennusmittaus osiin. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa koko tutkinto, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden.
Koulutus soveltuu myös rakennusalan työnjohtotehtävissä toimiville.

Sisältö

Mittamiehen tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Mittamies toimii talo- ja
maanrakennustyömailla ja tekee kartoituksia, mittapiirustuksia ja maastomalleja.

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on peruskoulun tai vastaava oppimäärä.
Koulutus sopii myös maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, kielitaitovaatimus B1.1. Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä osaaminen perusmatematiikassa ja kohtalaiset tietotekniikkataidot.
Oppisopimuksen edellytyksenä on työpaikka, jossa opiskelija tekee mittaustehtäviä. Oppisopimuskoulutus soveltuu myös jo rakennusalalla työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja suorittaa tutkinnon

Koulutuksen sisältö:
• Mittauksen perusteet
• Mittalaitteisto: taso- ja viivalaser, vaaituskoje sekä takymetri
• Infra- ja talonrakennusmittaukset
• Työssäoppiminen rakennustyömaalla

Koulutukseen kuuluu:
- Työturvallisuuskortti
- EA-koulutus

Toteutus

Jatkuva haku, aloitus sovittaessa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena, jonka pituus määräytyy opiskelijan olemassa olevan osaamisen perusteella. Yleensä koulutuksen pituus on 6–18 kk.
Koulutukseen sisältyy teoriaopintoja oppilaitoksessa, itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä sekä työskentelyä mittaustehtävissä rakennustyömaalla.
Koulutus sisältää noin 15 lähipäivää (1 lähipäivä/kk)

Koulutus: Talonrakennusalan ammattitutkinto
Toimiala: Talonrakennus
Ilmoittautuminen: 01.01.2024 -

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnat tehdään soveltuvuuden perusteella.

Koulutuksen yhteystiedot

Opintosihteeri: Mia Tokkari, gsm 044 7143 722, mia.tokkari@tts.fi
Kouluttaja: Toni Honkanen, toni.honkanen@tts.fi

Haku