Hyppää sisältöön

METSÄTALOUSYRITTÄJÄ, metsäalan ammattitutkinto, koko tutkinto tai osatutkinto

Sisältö

Koulutus antaa hyvät valmiudet kasvattaa ja hoitaa talousmetsiä monipuolisesti ja kannattavasti. Metsätalousyrittäjän osaamiseen tähtäävä koulutus keskittyy liiketaloudellisen ja kannattavan metsäomaisuuden hoidon sekä metsällisen yrittäjyyden teemoihin. Voit suorittaa kokon metsäalan ammattitutkinnon tai räätälöidä itsellesi sopivan osatutkinnon tarjolla olevista tutkinnonosista.

Koko tutkinto sisältää seuraavat pakolliset tutkinnon osat:
• Metsäalan työtehtävissä toimiminen
• Talousmetsien hoitaminen

Valinnaisia tutkinnon osia:
• Puukaupan tekeminen
• Metsätalouden hoitaminen
• Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen
Erikseen sovittaessa myös muita mahdollisia valinnaisia tutkinnon osia.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa pääpaino on itsenäisissä verkko-opinnoissa ja omassa tai vieraan metsässä tapahtuvassa harjoittelussa.

Lähiopetuspäiviä järjestetään TTS:n Rajamäen toimipisteessä n. kerran kuukaudessa. Luentoja voi seurata myös etäyhteydellä.

Koulutuksen arvioitu kokonaiskesto on 16 kk (koko tutkinto). Kesto tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnan yhteydessä. Koulutuksen aikana opiskelija osoittaa osaamistaan näyttötilaisuuksissa aidoissa työtilanteissa.

Koulutus: Metsäalan ammattitutkinto
Toimiala: Metsäala
Koulutuksen ajankohta: Koulutus järjestetään 5.10.2024-2.10.2026
Ilmoittautuminen: 01.03.2024 - 27.09.2024

Kustannukset opiskelijalle

Opiskelijalta peritään 200 euron (alv. 0 %) omavastuuosuus ja lisäksi mahdollisten pätevyyskorttien viranomaismaksut.

Valintaperusteet

Opiskelijaksi valittavalla on oltava oma tai muu metsätila, jossa opintojen aikaiset harjoittelut on mahdollista suorittaa. Opiskelijavalinnassa painotamme metsäalan perusteiden tuntemista. Hakijalla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Hakijoita haastatellaan puhelimitse jo hakuaikana. Valintaperusteet täyttäviä hakijoita valitaan opiskelijaksi ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen yhteystiedot

Arto Kettunen (opintojen sisältöön liittyvät kysymykset)
kouluttaja
puh. 0500 454 017
arto.kettunen@tts.fi

Anni Kommio (opintoetuuksiin yms. liittyvät kysymykset)
opintosihteeri
puh. 041 731 3658
anni.kommio@tts.fi

Haku