Hyppää sisältöön

METSÄKONEENKULJETTAJA, metsäalan perustutkinto

Sisältö

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan, metsäkoneenkuljettaja
Pakolliset tutkinnon osat
* Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen
* Metsätraktorin käyttö
* Työkoneiden kunnossapito
* Koneellinen puutavaran valmistus tai puutavaran lähikuljetus

Valinnaiset tutkinnon osat
* Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
* Metsien monikäyttö
* Metsänhoito- ja maanmuokkauskoneen käyttö
* Metsäkuljetus ja omavalvonta (paikallinen tutkinnon osa)
* Energiapuun koneellinen hakkuu (paikallinen tutkinnon osa)

Yhteiset tutkinnon osat (YTO-aineet)
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille metsäalasta kiinnostuneille. Tutkinto ja siihen valmistava kolutus on tarkoitettu metsäkoneenkuljettajan työtehtävissä toimiville tai sellaiseksi aikoville.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta metsäalalta, mutta metsä- tai työkonealan koulutus tai työkokemus auttaa opinnoissa menestymisessä.

Toteutus

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskelua) sekä työssäoppimisesta. Lähiopetuspäivät eivät ole aina tiettyinä viikon päivinä, vaan lähiopetuspäivät vaihtelevat. Opiskelu on kokoaikaista päiväopiskelua.

Lähiopetus järjestetään Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä, osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta. Kesto tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) laatimisen yhteydessä.

Koulutus: Metsäalan perustutkinto
Toimiala: Metsäala
Koulutuksen ajankohta: Koulutus järjestetään 11.11.2024-30.11.2026.
Ilmoittautuminen: 06.02.2024 - 11.10.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijalla on suositeltavaa olla oma kannettava tietokone opiskelua varten. Muut mahdolliset opiskelutarvikekustannukset ovat vähäisiä.

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan opintotukea. Jos olet työtön ja saat työttömyysturvaa, niin voit myös selvittää TE-toimistosta/työllisyyden kuntakokeilukunnastasi onko sinun mahdollista opiskella omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan perusteena on kiinnostus metsäalaa ja puunkorjuuta kohtaan, riittävä suomen kielen taito ja soveltuvuus alalle. Koulutus on SORA-lainsäädännön alaista koulutusta, hakijan tulee täyttää SORA-lainsäädännön mukaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset.

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen, esitietolomakkeen, henkilökohtaisen haastattelun ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijoita kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuuskokeeseen jo hakuajalla. Haastattelu ja soveltuvuuskoe järjestetään Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Soveltuvuuskokeeseen sisältyy seuraavat osa-alueet:
- Hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden testi
- Matematiikan testi
- Hienomotoriikkatesti

Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse. Tarkkailethan sähköpostiasi.

Jos sinulla on jo alan työpaikka ja olet kiinnostunut suorittamaan tutkinnon oppisopimuskoulutuksena, niin ilmoitathan asiasta hakemuksella. Oppisopimuskoulutus edellyttää, että sinulla on jo alan työpaikka.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Eli jos sinulla on jo osaaminen, mutta tutkinto puuttuu, niin sinun on mahdollista sopia, että et osallistu koulutukseen vaan osallistut suoraan näyttökoetilaisuuksiin. Jos olet kiinnostunut suorista näyttökoetilaisuuksista, niin ilmoitathan siitä hakemuksella.

Koulutuksen yhteystiedot

Pertti Hourunranta (opintojen sisältöön liittyvät kysymykset)
koulutuspäällikkö
puh. 050 387 9516
pertti.hourunranta@tts.fi

Anni Kommio (opintoetuuksiin yms. liittyvät kysymykset)
opintosihteeri
puh. 041 731 3658
anni.kommio@tts.fi

Haku