Hyppää sisältöön

MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA, Rakennusalan perustutkinto

Sisältö

Kohderyhmä ovat kaikki maarakennuskoneenkuljettajan työtehtävistä kiinnostuneet, joilla ei aiempaa maarakennuskoneenkuljettajan tutkintoa, koulutusta tai työkokemuksella hankittua vastaavaa osaamista maarakennusalan ja koneenkuljettajan työtehtävistä.

Rakennusalan perustutkinto 180 osp

- Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- Pakollinen tutkinnon osa: Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
- Pakollinen tutkinnon osa: Maarakennuskoneiden käyttö, 50 osp
- Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 5 kpl, 70 osp

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia ovat mm.:
• Maarakennuskoneen käyttö (konetyyppi 1 ja 2), Maarakennuskoneen huolto, Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö talvella/kesällä, Maarakennuskoneiden 3D -ohjaus, Rakennuksen pohjatyöt, Maa-ainesten kuljetus (suoritetaan tarvittaessa myös C- luokan ajokortti) ja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Tietyin edellytyksin (esim. aiempi osaaminen, tai soveltuva työssäoppimispaikka) tutkintoon sisällytettäviä valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia voivat olla myös:

- Muut valinnaiset tutkinnon osat rakennusalan perustutkinnosta esim asfaltointi, Tutkinnon osa jostain muusta perustutkinnosta, Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa (kunnallistekniset työt)


Saavutettu osaaminen arvioidaan näytöissä. Näytöt suoritetaan pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (yhteensä 7 kpl) ensisijaisesti työssäoppimispaikoilla. Arviointiasteikko on 1 - 5.

Yhteiset tutkinnon osat eli ytot ovat yleissivistäviä opintoja ja kuuluvat kaikille ammatillisille opiskelijoille jokaisessa perustutkinnossa.
Ytoja ovat mm. äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot.

Toteutus

Koulutus toteutetaan opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja työskentelymahdollisuuksien perusteella.
Koulutus on käytännönläheistä ja osa opiskelusta suoritetaan työssä oppien rakennustyömailla tai vastaavissa tehtävissä. Koulutuksen kesto on aiemmasta osaamistasosta ja harjoittelupaikan työtehtävistä riippuen 1 – 2 vuotta.
Maarakennuskoneenkuljettajaksi opiskeleva saa hyvät perusvalmiudet rakennustyömaalla työskentelyyn, sekä itsensä ammatilliseen kehittämiseen. Tyypillisesti suoritettavia tutkinnon osia ovat perustus- ja maarakennuskoneiden käytön lisäksi esim. liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, maarakennuskoneen käyttö, maarakennuskoneen huolto, maarakennuskoneiden 3D-ohjaus, maa- ja kiviainesten jalostaminen, sekä maa-ainesten kuljetus ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys. Tutkintoon voidaan sisällyttää osia myös muista tutkinnoista.

Toimiala: Maarakentaminen
Ilmoittautuminen: 06.02.2024 -

Kustannukset opiskelijalle

Mahdolliset kortti- ja viranomaismaksut.

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavalta edellytetään B-, C- tai T-ajokorttia, hyvää terveyttä ja huomioimiskykyä, riittävää suomen kielen taitoa B1.1, valmiutta fyysiseen ulkotyöhön, vahvaa motivaatiota maarakennusalalla toimimiseen sekä soveltuvuutta alalle. Koulutus on SORA -lainsäädännön alainen, ja opiskelijavalintaa koskevat lainsäädännössä määritellyt vaatimukset mm. terveydentilan suhteen. Alan aikaisempi koulutus tai työkokemus on hakijalle eduksi.

Koulutuksen yhteystiedot

Kolutuspäällikkö Jani Vottonen p.044 7143663, jani.vottonen@tts.fi
Opintosihteeri Riikka Paara p. 050 387 0067, riikka.paara@tts.fi

SEURAAVA KOULUTUS ALKAA SYYSKUUSSA 2024.

Haku