Hyppää sisältöön

KULJETUSALAN TYÖNJOHTAJA TAVARALIIKENTEESEEN, kuljetusalan ammattitutkinto, oppisopimus

Kurssin tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa monipuolisesti osallistujan työnjohdollisia taitoja sekä kehittää taloudellista ja tehokasta kuljetustoimintojen suunnittelua ja organisointia, strategian, ketjutasoisten toimintamallien ja liikennöitsijöiden linjausten mukaisesti. Osallistuja laatii opintojensa aikana mm. työnjohtotaitojen kehittymissuunnitelman, kehittää esimiesviestintätaitojaan, syventyy resurssisuunnitteluun, työehtosopimus- ja työturvallisuusasioihin sekä tekee omaan työhön tai vastuualueeseen liittyvän kehitystehtävän. koulutusohjelman aikana suoritetaan kuljetusalan ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohdon osaamisalasta.

Sisältö

Kuljetusalan ammattitutkinto (kuljetusalan työnjohtaja tavaraliikenteeseen), OPPISOPIMUSKOULUTUS
Kesto 1,5 - 2 vuotta
Lähijaksot pidetään TTS Nuolikuja 6, 01740 Vantaa

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota liiketoimintalähtöistä osaamisen kehittämistä kuljetusketjun henkilöstölle toimintaympäristömme muutokset ja asiakastarpeet huomioiden. Koulutuksen tehtävänä on myös tukea kuljetusketjun kokonaisvaltaista kehittämistä, verkostoitumista ja vuoropuhelua verkoston eri toimijoiden välillä.

Kuvaus

[[https://www.tts.fi/]]

Toteutus

Koulutus kestää noin 1,5- 2 vuotta. Opinnot voi aloittaa myöhemminkin, lisätietoja antaa Markku Sommelo. Ohjelma sisältää 12 lähiopetuskertaa ja kehitystehtävien esittelypäivän.Lähipäiviä on noin 2 kerran kuukaudessa paitsi kesä-, heinä- ja joulukuussa.
Lähipäivien kesto klo 8.00 – 15.30

Koulutus: Kuljetusalan ammattitutkinto
Toimiala: Varastoala
Ilmoittautuminen: 10.01.2024 - 31.08.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutuksen aikana suoritettavat kortit 10 eur/kpl. EA1-kortti 12 eur.,

Valintaperusteet

Koulutukseen valinnan kriteerinä on, että henkilö joko työskentelee tai on siirtymässä logistiikka-alan työnjohdollisiin tehtäviin, eikä hänellä ole logistiikka-alan työnjohdollista korkeampaa tutkintoa aiemmin suoritettuna. Lisäksi koulutukseen hyväksymisen perusteena on vähintään 3 vuoden työkokemus logistiikka-alalta.

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja: Markku Sommelo 050 464 5724 markku.sommelo@tts.fi

Haku