Hyppää sisältöön

KIINTEISTÖNHOITAJA, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet, jotta hän pystyy työskentelemään kiinteistönhoitajana itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus antaa valmiuksia suoriutua kiinteistöpalvelujen perustutkinnon työnäytöistä ja teoriakokeista.

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala (180 osp)


Pakolliset tutkinnon osat (75 osp)
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (70 osp)
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito (20 osp)
Kiinteistöautomaation käyttäminen 20 (osp)
Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla (20 osp)
LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito (20 osp)
Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen (20 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
Valinnaiset tutkinnon osat (9 osp)

Yhteiset tutkinnon osat eli ytot ovat yleissivistäviä opintoja ja kuuluvat kaikille ammatillisille opiskelijoille jokaisessa perustutkinnossa.
Ytoja ovat mm. äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot.

Toteutus

Koulutus toteutetaan omaehtoisena koulutuksena, jonka pituus on noin 2 vuotta.
Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena, johon kuuluu työssä oppimista, teoriaopiskelua ja etäopiskelua. Tietopuoliseen opiskeluun sisältyy myös asiantuntijavierailuja sekä vierailuja yrityksiin ja alan tapahtumiin.

Oppisopimus Yhteistyökumppanimme työllistävät oppisopimuksella jo aikaisessa vaiheessa osaavat toimitilahuoltajaopiskelijamme. Oppisopimuksen aikana opiskelijalle maksetaan palkkaa ja hän käy lähiopetuspäivillä koulussamme.

Koulutuspaikka Vantaan Sarkatien toimipiste

Koulutus: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Toimiala: Kiinteistö
Ilmoittautuminen: 01.01.2024 -

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Valintaperusteet

Valinnat tehdään hakemusten ja haastattelun perusteella. Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun.

Koulutuksen yhteystiedot

Kouluttaja, tutkintovastaava Mika Vattuniemi
puh.050 4712 257 tai mika.vattuniemi@tts.fi
Opintosihteeri Mia Tokkari
puh. 044 7143 722 tai mia.tokkari@tts.fi

Haku