Hyppää sisältöön

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Maaseudun moniyrittäjä – yhteistyössä Agronomiliitto ry

Sisältö

TTS Työtehoseura toteuttaa yhdessä Agronomiliiton kanssa maaseudun moniyrittäjille kohdennetun Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto-koulutuksen. Tule mukaan vahvistamaan johtamisen osaamistasi ja tutustumaan toisiin ammattilaisiin eri puolelta Suomea!
Maaseutuyrityksissä kokonaisuus muodostuu yhä useammin useista eri liiketoiminnoista. Monipuolinen yrittäjyys vaatii hyvää johtamistaitoa, pitkän tähtäimen tavoitteita ja päätöksiä muuttuvissa tilanteissa. Miten pitää ohjat käsissä, mihin kannattaa keskittyä ja miten toimintaa voi parantaa?
Johtamiskoulutus sopii kokeneille yrittäjille, toimintaa suunnitteleville sekä työnjohto- tai muissa avaintehtävissä toimiville. Voit toimia maatilalla tai muussa maaseutuyrityksessä, esimerkiksi elintarvikkeiden jatkojalostuksen, palveluyrittäjyyden tai koneurakoinnin parissa. Koulutuksen rikkautena on tutustua erilaisten koulutus- ja kokemustaustan omaaviin osallistujiin.
Agronomiliitto ry:n jäsenenä voit hakea osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen Suomi kasvaa ruoasta-koulutusstipendiä. Stipendiä voi hakea huhtikuussa 2024 tai huhtikuussa 2025. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä Agronomiliiton jäsenyyttä.

Sisältöinä ovat mm.:

JOHTAJANA TOIMIMINEN
• Maaseudun monipuolinen yrittäjyys, muuttuva toimintaympäristö
• Itsensä johtaminen ja oman ajankäytön hallinta
• Minkälainen persoonallisuustyyppi olen; DiSC® -työyhteisöprofiili ja sen hyödyntäminen
• Yrityksen strategiset valinnat ja tavoitteet: mikä ydintä?
• Työprosessit sujuviksi, työn suunnittelu ja organisointi
• Ergonomian laaja kuva: Henkisen kuormituksen tekijät ja stressin hallinta
• Työhyvinvointi ja fyysisen kuormituksen tekijät
• Näkökulmia työturvallisuuteen

TALOUDEN JOHTAMINEN
• Kannattavuuden perustat, tunnuslukujen tulkinta
• Kustannusrakenteen tunnistaminen
• Budjetointi, talouden suunnittelu ja seuranta
• Työkaluja palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluun

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN
• Markkinointi ja myynti, myös digitaaliset ympäristöt ja tekoälyn hyödyntäminen
• Kuluttajakäyttäytymisen muutokset, asiakassegmentit
• Myyntiprosessi, tarjoukset ja sopimukset, hankinnat ja ostot
• Yhteistyöverkostot

Toteutus

Koulutus alkaa 5.-6.6.2024 kaksipäiväisillä kesäpäivillä Uudenmaan tai Hämeen alueella. Seuraavat koulutuspäivät pidetään verkkokoulutuksina (Teams klo 9-12) 17.9.2024, 15.10.2024 ja 5.11.2024.
Koulutuksen alkaessa toimitetaan tarkempi koulutusohjelma ajankohtineen.

Kokonaisuuteen sisältyy 16 koulutuspäivää, joista 11 toteutetaan verkossa (pääosin klo 9-12). Lähiopetuksena pidetään yhteensä 5 koulutuspäivää (koulutuksen alkaessa 2 pv, päättyessä 2 pv ja keskivaiheilla 1 pv). Lähiopetuksena järjestettäviin päiviin voi osallistua myös verkon välityksellä.
Koulutuksen alkaessa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka pohjalta täsmennetään koulutusohjelman ja opiskeltavien aiheiden laajuus ja sisältö. Harjoitustehtävät ja osaamisen näytöt liitetään käytännönläheisesti päivittäisiin työtehtäviin.

Toimiala: Esimiestyö ja työnjohto
Ilmoittautuminen: 23.01.2024 - 26.04.2024

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan omaehtoisena valtionosuustuettuna koulutuksena, jossa osallistujan omarahoitusosuus on 600 euroa (alv 0%). Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista.

Maksuttomana vaihtoehtona työn ohessa opiskeluun on oppisopimus tai yrittäjän oppisopimus. Kerromme mielellämme lisätietoja!
Koulutuksessa järjestettävien lähitapaamisten matka-, majoitus- ja ruokailukulut ovat omakustanteisia. Mikäli olet Agronomiliitto ry:n jäsen, voit hakea osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen Agronomiliiton myöntämää Suomi kasvaa ruoasta-koulutusstipendiä huhtikuussa 2024 tai huhtikuussa 2025.
Valtionosuustuettu koulutus edellyttää tutkinnon suorittamista. Koulutukseen voi osallistua myös suorittamatta tutkintoa, jolloin koulutuksen hinta on 1995,00 euroa (+ alv. 24 %).

Koulutuksen yhteystiedot

Sirpa Pussinen, asiakkuuspäällikkö, sirpa.pussinen@tts.fi, puh. 050 4706 909
Markku Lätti, tutkimuspäällikkö, markku.latti@tts.fi, puh. 044 7143 691
Anu Ahtela, koulutuspäällikkö, anu.ahtela@tts.fi, puh. 044 7143 719

Haku