Hyppää sisältöön

Asbesti- ja rakennuspurkutyöt, työvoimakoulutus

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet työskennellä rakennuskohteissa itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Koulutus toimii tutkintokoulutuksena talonrakennusalan ammattitutkinnon osiin
”Asbestityöt” & ”Purkutyöt”.

Sisältö

Korjausrakentamisen lisääntymisen myötä on myös purkutöiden tarve
kasvanut vuosi vuodelta. Oman haasteen purkutöille tekee viime
vuosisadalla yleisesti rakennusmateriaaleissa käytetty asbesti.
Asbestipurkajan on tunnettava asbestia koskeva lainsäädäntö, erilaiset asbesti-
laadut, käytetyimmät asbestimateriaalit, asbestinäytteen otto, asbestin terveyshaitat
ja niiden torjuminen, henkilösuojaimia ja käytettäviä koneita koskevat vaatimukset.
Asbestipurkaja hallitsee asbestipurkumenetelmät suojauksineen, käyttää tarvittavia
alipaineistus-, kohdepoisto- ja imulaitteistoja sekä työssä tarvittavia muita välineitä.
Asbestipurkaja osaa käyttää henkilösuojaimia sekä ymmärtää niiden kunnossapidon merkityksen.Koulutuksen sisältö
- Asbestityöt
- Purkutyöt
- Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa
- Työssä käytettävät suojaimet, työvälineet ja aineet
- Työssäoppiminen

Koulutukseen kuuluu
- Tulityökortti
- Työturvallisuuskortti
- Ensiapu

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka soveltuvat alalle ja joilla on peruskoulun tai vastaava oppimäärä.
Koulutus sopii myös maahanmuuttajille, kielitaitovaatimus on B1.1.

Toteutus

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena, jonka pituus on 120 päivää. Koulutus tapahtuu monimuotokoulu-tuksena, johon kuuluu teoriaopiskelua, työsalityöskentelyä ja työssäoppimista purku- & rakennustyömailla

Koulutusaika: 21.10.2024 - 14.04.2025.

Koulutuksen numero Te-palveluissa 717113

Toimiala: Talonrakennus
Ilmoittautuminen: 14.03.2024 - 30.09.2024
TE-palvelut linkki: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/717113?searchPhrase=tts&&&announced=0&sort=1

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta

Valintaperusteet

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Esivalinnan perusteella kutsutaan osa hakijoista haastatte-luun. Haastattelut pidetään 9.-10.10.2024

Koulutuksen yhteystiedot

Opintosihteeri: Mia Tokkari p. 044 7143 722 tai mia.tokkari@tts.fi
Koulutuspäällikkö: Jari Suuronen p. 044 4811 112 tai jari.suuronen@tts.fi

Haku