Hyppää sisältöön

Ammattikuljettajan ensiavun syventävä koulutus

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettajat osaavat koulutuksen jälkeen toimia oikein ensiaputilanteissa.
Kuljettaja ymmärtää oman toiminnan merkityksen tapaturmien ennaltaehkäisyssä, hänellä on valmius
aloittaa henkeä pelastavat toimenpiteet ja osaa toiminnallaan ehkäistä lisäonnettomuuksien syntymistä.

Sisältö

Ammattikuljettajan ensiavun syventävä koulutus on jatkokoulutus ammattikuljettajan hätäensiapukoulutukselle, jossa syvennytään erityisesti sairauskohtauksiin, palovammoihin, murtumiin ja myrkytyksiin.

Koulutuksen sisältö:
• Kertaus onnettomuustilanteessa toimimisesta ja hätäensiavusta
• Kertaus elvytykseen ja defibrillaattorin käyttöön liittyen
• Haavat
o Ensiapuvälineiden käyttö ja sijainti ajoneuvoissa
o Haavojen puhdistus
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
o rintakipu, kouristus, aivoperäiset sairaskohtaukset ja verensokerin lasku sekä
hengitysvaikeudet
o Elintapojen merkitys kuljettajan työssä jaksamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyssä
• Kuumassa ja kylmässä toiminen
o Kuljettaja ymmärtää lämpötilojen merkityksen työssään ja ensiaputilanteissa toimimisessa.
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
o Hybridi‐ ja sähköautojen huomioiminen onnettomuustilanteessa
• Nivelvammat ja murtumat
o Liukastuminen, putoaminen ja kaatuminen
o Esineistä aiheutuneet vammat (lastaustilanteissa puristuksiin jääminen, päälle
tipahtaminen)
• Myrkytykset
o Vaarallisten aineiden riskit (roiskuminen iholle tai silmille) ja niihin annettava ensiapu

Aika ja paikka: 9.8.2024 klo 8-16 Rautatehtaankatu 3, 20200 Turku
Toimiala: Kuljetusala
Ilmoittautuminen: 10.04.2024 - 02.08.2024

Hinta ja lisätiedot

TTS:n koulutusmaksu 90 €. Hinta sisältää alv:n sekä ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivämerkinnän tarvitseville rekisteröinnin Traficomiin.

KOULUTUKSEN PERUUTUSEHDOT
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Koulutuksen yhteystiedot

Pirjo Hyppönen, opintosihteeri
Puh: 050 3494616
S-posti: pirjo.hypponen@tts.fi

Haku