Hyppää sisältöön

AJONEUVOALAN TYÖNJOHTAJA, ajoneuvoalan ammattitutkinto, oppisopimus JATKUVA HAKU

Kurssin tavoite

Tavoitteet
Ammattitutkinto vahvistaa työnjohtajan kokonaisnäkemystä omasta työnjohdollisesta roolistaan ajoneuvoalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana hyvien esimiestyön ja johtamisen periaatteiden mukaan.
Tavoitteena on oman vastuualueen toiminnan suunnittelu ja organisointi sekä resurssien laadukas ja tehokas käyttö. Samoin työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimillisten tekijöiden huomioon otto.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:

• esimiestoiminta
• perehdytys, työlainsäädäntö, työturvallisuus
• Työnjohtajana toimiminen
• asiakaspalvelutoiminnot
• autoalan sopimuskäytäntö
• projektiosaaminen
• Korjaamon toiminnan ja toimintaympäristön suunnittelu
• korjaamon talous
• kehitystehtävä, korjaamoa tukevasta työnjohdollisesta aiheesta
• myyntityö
• SFS6002 sähkötyöturvallisuus


Toteutus
Koulutus on koottu opintojaksoista, joten yksilöllinen valinta on mahdollista ja aikaisempi osaaminen on hyödynnettävissä. Koulutukseen sisältyy neljä tietopuolista lähiopetusjaksoa ja ne ovat kukin kahden päivän pituisia.
Jokaiseen koulutusosioon liittyy vahvasti itseopiskelu etätehtävien muodossa verkko-oppimisympäristö eCampuksessa. Etätehtävät tehdään soveltaen oman työssäoppimispaikan tietoja.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu uusille tai muutaman vuoden työnjohtajina työskennelleelle.
Tutkinto tukee toimintaa työnjohtajana, hallityönjohtajana, tiiminvetäjänä tai ajoneuvoalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Toteutus

Toteutus
Koulutus on koottu opintojaksoista, joten yksilöllinen valinta on mahdollista ja aikaisempi osaaminen on hyödynnettävissä. Koulutukseen sisältyy neljä tietopuolista lähiopetusjaksoa ja ne ovat kukin kahden päivän pituisia.
Jokaiseen koulutusosioon liittyy vahvasti itseopiskelu etätehtävien muodossa verkko-oppimisympäristö eCampuksessa. Etätehtävät tehdään soveltaen oman työssäoppimispaikan tietoja.

Koulutus: Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Toimiala: Ajoneuvo- ja työkoneala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen kesto on 1,5 v.
Ilmoittautuminen: 15.01.2024 -

Valintaperusteet

Opiskelijan valintaperusteet
Aiemmin hankittu osaaminen ajoneuvotekniikasta ja/tai asiakaspalvelusta sekä soveltuvuus alalle edesauttavat työnjohdon ammattitutkinnon koulutuksen suorittamista.

Koulutuksen yhteystiedot

Yhteyshenkilöt
Jouni Myller, koulutusasiantuntija
Puh.: 041 7300 544
S-posti: jouni.myller@tts.fi

Haku