Hyppää sisältöön
Puistoalue, etualalla työntekijän käsi ja kypärä

Viheralan työmaan valvoja

Tutkinto:Puutarha-alan erikoisammattitutkinto, osatutkinto
Koulutusala:Puutarha-ala
Opetusmuoto:Päiväopetus, oppisopimus
Paikkakunta:Nurmijärvi

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla puistopuutarhurin ammattitutkinto tai vastaava ja ainakin kahden vuoden työkokemus viheralan vastuullisista tehtävistä tai puutarhurin koulutus ja neljän vuoden työkokemus viheralan vastuullisista tehtävistä tai muutoin hankittu vastaava aiempi osaaminen. Osaamisen näyttämiseksi opiskelijalla on oltava mahdollisuus käytännössä toteuttaa vihervalvojan työtä.

Vihervalvojakoulutus vastuullisiin valvojan tehtäviin

Vihervalvoja on tilaajan edustaja, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnassa muiden osapuolten kanssa valvoa, että työ toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää tapaa noudattaen.

Valvojan tehtävät ovat laajat, sisältäen mm. työmaan aikataulujen, laadun, talouden, turvallisuuden ja teknisen toteutuksen valvonnan sekä työmaan tapahtumien dokumentoinnin. Vihervalvoja voi toimia tehtävässään rakentamisen, ylläpidon tai puunhoidon työmaiden parissa.

TTS Työtehoseuran Vihervalvojakoulutus suoritetaan Puutarha-alan  erikoisammattitutkinnon Viheralan työmaan valvojana toimimisen tutkinnon osan mukaisesti. Osaamisesta annetaan näyttö ja siitä saa todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta. Tutkinnon osan todistus täyttää Vihervalvojapätevyydelle asetetun täydennyskoulutusvaatimuksen.

Alkavat opinnot

Viheralan työmaan valvojan opinnot suoritetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Alapuolella olevista avoimista koultuuksistalöydät lisätietoa, toteutuksesta, hinnasta ja aikataulusta. Tutustu koulutuksiin.

Haku