Hyppää sisältöön

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tutkinto:Ammattitutkinto
Koulutusala:Esimistyö ja työnjohto
Opetusmuoto:Verkkokoulutus
Paikkakunta:

Koulutus soveltuu hyvin palvelu- ja ravintola-alan esimiestehtävissä toimiville, -tehtäviin siirtyville sekä työryhmien ja projektien vetäjille.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Mahdollisuus monipuoliseen opiskeluun, jossa koulutuspäivät toteutetaan verkossa. Opiskelu soveltuu hyvin työn ohessa tehtäväksi ja käytännönläheiset harjoitustehtävät liitetään osaksi päivittäisiä työtehtäviä. Erityistä huomiota kiinnitetään vertaisoppimiseen ja keskusteluihin muiden opiskelijoiden kanssa

Laajuus

Koulutus tähtää lähiesimiestyön ammattitutkinnon (150 osp) suorittamiseen. Pakollinen tutkinnon osa on lähiesimiehenä toimiminen, jonka lisäksi osallistuja valitsee kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaiset tutkinnon osat ovat Asiakassuhteiden hoito, Toiminnan kannattavuus, Henkilöstötyö ja Kehittämissuunnitelma.

Alkavat opinnot

Saat tarkempia tietoja varastoalalle suunnatun lähiesimiestyön ammaattitutkinnon koulutuksen toteutuksesta , hakeutumisesta, aikataulusta, tutustumalla alla olevaan avoimeen koulutukseen.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tutkinto:Ammattitutkinto
Koulutusala:Esimistyö ja työnjohto
Opetusmuoto:Verkkokoulutus
Paikkakunta:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena päätoimisena päiväkoulutuksena. Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa. Koulutus sisältää verkko-opetuksena luentoja, vuorovaikutusta ja monipuolisia harjoitustehtäviä sekä ryhmissä että itsenäisesti tehtyinä. Kokonaisuuteen sisältyy henkilökohtainen Disc- toimintatyyliprofiili. Keskeinen osa opiskelua ovat omatoimisesti tehtävät osaamisnäyttöjä tukevat viikkoprojektit. Koulutukseen sisältyy kaksi työssäoppimisjaksoa. Työssäoppimisen tavoitteena on saattaa työntekijät ja yritykset yhteen. Lähtökohtana on, että opiskelija hankkii työssäoppimispaikan omatoimisesti.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on noin 148 pv, josta n. 65 pv työssäoppimista.

Alkavat opinnot

Saat tarkempia tietoja varastoalalle suunnatun lähiesimiestyön ammaattitutkinnon koulutuksen toteutuksesta , hakeutumisesta, aikataulusta, tutustumalla alla olevaan avoimeen koulutukseen.

Haku