Hyppää sisältöön

Kuormalavahyllyjen tarkastaja-asentaja (Taso 2)

Tutkinto:
Koulutusala:Varastoala, palvelulogistiikka
Opetusmuoto:Lähiopetus
Paikkakunta:Vantaa

Kenelle kuormalavahyllyjen tarkastaja-asentaja -koulutus on tarkoitettu?

Kuormalavahyllyjen tarkastaja-asentaja -koulutus antaa valmiudet kuormalavahyllystön säännölliseen tarkastamiseen ja dokumentointiin (taso 2) sekä kuormalavahyllystöjen asentamiseen oman yrityksen tiloissa. Koulutus sisältää teoriaa, käytännön harjoittelua sekä harjoituskokeen.

Käytännön harjoittelu tehdään yhdessä kouluttajan kanssa (virallinen tarkastaja) ennalta sovitussa varaston osassa. Käytännön kokeesta tehdään kirjallinen tarkastusraportti, joka arvioidaan koulutuksen yhteydessä.

Miksi kuormalavahyllyjen tarkastaja-asentaja -koulutus (taso2) kannattaa suoritta?

Hyväksytyllä sorituksella henkilölle myönnetään kuormalavahyllytarkastaja-asentajan todistus, joka oikeuttaa henkilön tekemään ja suunnittelemaan kuukausittaisia kuormalavahyllystön turvallisuus tarkastuksia sekä asennuksia yrityksen omissa tiloissa.

Kuormalavahyllyjen tarkastaja-asentaja -koulutuksen tavoite:

• Ymmärrät kuormalavahyllyturvallisuuden merkityksen työympäristössä
• Osaat turvalliset työskentelytavat hyllytarkastuksessa
• Tiedät tarkastamiseen vaadittavat suoja- ja työvälineet
• Ymmärrät turvallisen trukkityöskentelyn merkityksen kuormalavahyllystöjen käytössä
• Tiedät kuormalavahyllystöä koskevan lainsäädännön ja eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet
• Tiedät kuormalavahyllystöihin liittyvät standardit
• Tunnet kuormalavahyllystön rakenteen ja tarkastuskohteet ja niiden merkityksen kantavuuteen
• Ymmärrät vaurioiden merkityksen hyllystön kantavuuteen
• Osaat luokitella ja raportoida kuormalavahyllystöissä havaitut vauriot ja puutteet standardin SFS-EN 15635 mukaisesti
• Osaat tulkita erilaisia kuormituskylttejä
• Osaat laatia hyllytarkastusraportin työturvallisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla
• Osaat turvalliset työskentelytavat hyllystöasennuksissa
• Osaat valita hyllystön asennukseen vaadittavat oikeat suojavälineet
• Tiedät asennustöissä käytettävät työvälineet ja ymmärrät niiden käyttämiseen liittyvät riskit
• Ymmärrät yleiset kuormalavahyllystöjen asentamiseen liittyvät riskit
• Ymmärrät yleiset kuormalavahyllystön käyttöön liittyvät riskit
• Osaat hyllystön kokoamisen ja asentamisen perusteet käytännössä
• Tiedät kuormalavahyllystöihin liittyvän dokumentoinnin.

Koulutuksen rakenne

1.päivä

 • Lainsäädäntö
 • kuormalavahyllyturvallisuus yleisesti
 • Turvallinen trukkityöskentely
 • Kuormalavahyllystön rakenne ja osat
 • Kuormituskyltit
 • Standardit yleisesti

2. päivä

 • Standardit (jatkuu)
 • Vaurioiden tunnistaminen ja luokittelu
 • Raportointi
 • Vaurioiden mittaustekniikka
 • Käytännön harjoittelu
 • Teoriakoe päivän päätteeksi

3. päivä

 • Hyllystön asentamiseen liittyvä teoriakoulutus (n.1/2 päivää)
 • Kuormalavahyllystön kokoaminen – käytännön harjoittelu (1/2 päivää)

Koulutuksen hinta:

1390 € / hlö + alv24%. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

Koulutuksen peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Alkavia koulutuksia kuormalavahyllyturvallisuuden, tarkastamisen ja asentamisen parista

Alla olevasta koulutuslistauksesta löydät seuraavat alkavat koulutukset. Jos juuri nyt alta ei löydy etsimääsi koulutusta, voit tiedustella tulevia koulutuksia opintosihteeriltä.

Haku