Hyppää sisältöön

Väylä vastuulliseen liiketoimintaan elintarvikealalle

Tutkinto:Pätevyydet, asiantuntijakoulutus
Koulutusala:Esimiestyö ja työnjohto
Opetusmuoto:Etäopetus
Paikkakunta:

Väylä vastuulliseen liiketoimintaan elintarvikealalle

Koulutuspolulla opit:

 • tekemään yrityksellesi ja sen tuotteille kestävyys- ja vastuullisuusarvioinnin
 • tunnistamaan kestävän liiketoiminnan kehityskohteet
 • ymmärtämään hiilijalanjäljen laskennan perusteet
 • tuntemaan elintarvikealaa koskevat ympäristö- ja vastuullisuusjärjestelmät ja sertifioinnit
 • tekemään vastuullisuudesta näkyvää

Koulutuksen alussa kartoitetaan yrityksesi tavoitteet, joiden pohjalta opintojen sisältö räätälöidään vastaamaan tarpeitasi.

Opiskelu soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi harjoitustehtävien liittyessä päivittäisiin työtehtäviin. Koulutus toteutetaan pääasiassa etäyhteyksin, yksilö- ja ryhmäohjauksena sekä työssäoppien.

Koulutuksen sisältö:

 • Vastuullisuus ja kestävä toiminta, yrityksen ja tuotteiden kestävyys- ja vastuullisuusarviointi, hiilijalanjäljen laskenta ja kehittämisen kohteiden paikantaminen
 • Johdatus ympäristö- ja vastuullisuusjärjestelmiin ja sertifiointeihin, eri järjestelmien soveltuvuus omaan tuotantoon ja toimintaan, oman yrityksen sertifioinnin tarve
 • Johdatus materiaalitehokkuuteen, pakkausmateriaalit logistiikan, kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta
 • vastuullisuus näkyväksi: muutokset toimintatavoissa, tuotantotavoissa, materiaaleissa
 • toimintamallien käyttöönotto
MODUULI 2
Asiakasymmärrys ja kestävän toiminnan kaupallistaminen
 • kestävien ja vastuullisten tuotteiden eriyttäminen tavanomaisesta, tuotteen erottuvuustekijät, vientituotteiden vastuullisuus, tuoteportfolion suunnittelu, kestävyystoimien vaikutus asiakaskokemukseen, palvelumuotoilun mahdollisuudet kestävän toiminnan kaupallistamisessa  
 • vastuullisuuden näkyminen yrityksen viestinnässä, vastuullisuuteen painottuvan viestintäsuunnitelman laatiminen, toimenpiteiden käynnistäminen
 • toimintamallien käyttöönotto

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Haku