Hyppää sisältöön
ADR-ajolupa, ammattipätevyys-direktiivikoulutus

Hätäensiapu

Koulutustyyppi:Ammattipätevyyden jatkokoulutus
Koulutusala:Kuljetusala
Koulutusmuoto:Lähiopetus
Paikkakunta:Nurmijärvi, Vantaa, Turku

Ammattipätevyyden jatkokoulutus henkilö- ja tavaraliikenteessä

Perustason ammattipätevyyskoulutuksella tai perustason ammattipätevyyskokeella suoritettua ammattipätevyyttä ei vaadita, jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Vaikka perustason ammattipätevyyskoulutusta tai perustason ammattipätevyyskoetta ei tarvitse suorittaa, niin kuitenkin on suoritettava jatkokoulutus. Koulutuksen laajuus on 35 tuntia.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus on suoritettava ammattipätevyyden ylläpitämiseksi tai uudelleen voimaan saattamiseksi. Mikäli ammattipätevyys on voimassa molempiin kuljetusmuotoihin (henkilö-/ tavaraliikenne) ammattipätevyyttä voi ylläpitää molempiin kuljetusmuotoihin suorittamalla 35 tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana.

Jatkokoulutuksen jakaminen

Jatkokoulutus voidaan jakaa jaksoihin. Yhden jakson pituus on oltava vähintään seitsemän tuntia. Seitsemän tunnin jakso voidaan jakaa kahteen osaan, jossa osat on suoritettava peräkkäisinä päivinä. Yhden osan pituus on oltava vähintään yksi tunti.

Hätäensiapu, ammattipätevyyskoulutuksen tavoitteet

Sydän -ja verenkiertoelimistön toiminnan pääpiirteet sekä ensiaputoiminta erilaisissa auttamistilanteissa.
Tyypilliset sairauskohtaukset:
Hengitysvaikeudet, diabetes, aivoverenkiertohäiriöt, kouristuskohtaukset ja sydänkohtaus.
Hätäensiapu tarkoittaa tilanteita, joissa henkilöllä on hengenvaarallinen tilanne (hengityksen tai/ ja verenkierron ongelma) Hätäensiaputilanteiden tavoitteena on pitää henkilö hengissä, kunnes ammattiapu saapuu paikalle.

o Tajuttomalle annettava ensiapu, tajuttomuuden toteaminen ja ensiavun aloittaminen.
o Peruselvytys: aikuisen elvytys + defibrillaattorin käyttö, sekä lapsen elvytys.
o Vierasesine hengitysteissä, tukehtumistilanteiden syyt ja ensiapu.
o Verenvuodon tyrehdyttäminen sekä raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen.
o Verenkierron häiriötila (sokki).

Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat.
Tapaturmien ehkäisy.
Ryhmäkohtaisia aiheita.

Lisäksi Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutukset (DIR) toteutetaan alla olevan koulutusohjelman mukaisesti ilman Punainen Risti Ensiapu Oy:n todistus- ja rekisteröintimaksua.
TRAFICOM/102187/05.03.07/2020 (PERUSOSA/ 1PV KURSSI 7H)

Koulutusohjelma täyttää ensiapukoulutukselle yleisesti asetetut kriteerit. Koulutuksesta annetaan Työtehoseura Ry:n oma kurssitodistus, ei Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukortteja.
Tavoitteet

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Koulutuksen peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan

Koulutukseen ilmoittautuminen

Alla olevasta koulutuskalenterista löydät lisätietoa ja voit selata myös muita ammattipätevyyden jatkokoulutuksia.

Haku