Hyppää sisältöön

KaMu Päijät-Häme – Kasvua ja menestystä uusiutumalla

Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen maaseutualueen yritykset, yrittäjät ja elinkeinonharjoittajat, monialaiset maatilat sekä yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat.

Hankkeen aikataulu:1.11.2023 – 31.12.2025
Hankkeen toteuttajat:Hankkeen päätoteuttaja on ProAgria Etelä-Suomi ry. Osatoteuttajia ovat Päijänne-Leader ry ja Työtehoseura ry.
Hankkeen rahoittajat:EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus, Hämeen ELY-keskus.

KaMu Päijät -hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeen painopisteet muodostuvat neljästä työpaketista: 1) Yritysten kasvua, menestymistä ja uudistumista 2) Digitaalisuus ja monikanavaisuus 3) Kestävä ja vastuullinen yritystoiminta ja 4) Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet.

Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke edistää Päijät-Hämeen alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä yrityksen kestävään liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hanke tarjoaa yrityksille ohjausta ja neuvontaa, järjestää yrittäjätilaisuuksia, infoja, tietoiskuja ja pienryhmätoimintaa, sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Kevään aikana järjestetään Asiakaslähtöinen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen -webinaari ja aloitetaan pienryhmätoiminta. KAMU – Kasvua ja menestystä uusiutumalla Päijät-Häme -hanke järjestää tilaisuudet yhteistyössä KAMU – Kasvua ja menestystä uusiutumalla Kanta-Häme -hankkeen kanssa. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Webinaari:
Asiakaslähtöinen uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja tuotteistaminen
Aika: Maanantai 27.5.2024 klo 13-15
Paikka: Teams

Vuorovaikutteisessa webinaarissa Suomen Yrittäjäopisto Oy:n yritystoiminnan kouluttaja Susanna Kulmala kertoo käytännönläheisesti asiakaslähtöisestä tuotteistamisesta.  

Ilmoittautuminen viimeistään 23.5.2024 oheisen lomakkeen kautta


Tuotteistamisen pienryhmätapaaminen:
Aika: Torstai 13.6.2024 klo 9-11
Paikka: Teams

Ensimmäisen tuotteistamisen pienryhmätapaamisen teemoina ovat asiakas- ja markkinatiedon hyödyntäminen sekä asiakasymmärryksen kasvattaminen. Pienryhmätapaamiset jatkuvat alueellisina lähitapaamisina elokuussa.

Pienryhmien vetäjänä toimii yritystoiminnan kouluttaja Riina Virkkunen, Suomen Yrittäjäopisto Oy.

Ilmoittautuminen viimeistään 10.6.2024 oheisen lomakkeen kautta

Hankkeen materiaalit ja linkit

KaMu Päijät-Häme – Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku