Hyppää sisältöön

Puusta korkealle -hanke

Puusta korkealle -hankkeen tavoitteena on luoda oppimisympäristö, joka on suunnattu koulutukseen puukerrostalorakentamisen työmaavaiheessa.

Puutuoteteollisuus hyödyntää noin puolet teollisuuden tarvitsemasta puumäärästä ja vastaa noin 70 prosentista metsäomistajien bruttokantorahoista. Menestyvä puutuoteteollisuus on olennainen tekijä kannattavalle metsäbiotaloudelle. Tässä hankkeessa keskitytään luomaan oppimisympäristö puukerrostalorakentamiseen sekä testaamaan työmaahenkilöstön koulutusohjelmia.

Hankkeen aikataulu:1.12.2023-31.12.2023
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura, Vantaan Sarkatien toimipiste
Hankkeen rahoittajat:Metsämiesten Säätiö

Hankkeen merkitys

Puunkäyttö pientalorakentamisessa on hyvällä tasolla. Puunkäytön lisääminen kerrostalorakentamisessa on olennaista hiilinieluna toimivan massiivipuun käytön lisäämiseksi rakentamisessa. Kasvun edellytyksenä on koko jalostusketjun sujuva ja oikeaoppinen toiminta.

Hankkeessa jalkautetaan koulutusmateriaali todellisiksi koulutuksiksi. Koulutuksissa koulutetaan rakentamisessa käytössä olevien vaativien puurakenteiden toteutusta oppimisympäristössä, joissa hyödynnetään suositeltuja rakenneratkaisuita pedagogisesti järkevästi.

Nämä opetusympäristöt ja koulutukset auttavat lisäämään puurakentamisen kohteita, mikä helpottaa osaajapulaa alalla. Hyvin koulutetut ammattilaiset mahdollistavat laadukkaan ja tehokkaan rakentamisen. Onnistuneet hankkeet luovat myös enemmän kysyntää uusille puurakentamishankkeille.

Hankkeen toteutus

Oppimisympäristö toteutetaan hankkeen vuonna 2021 toteutetussa ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen suunnitelmia hyödyntäen.

Suunnitelmissa päädyttiin seuraaviin ratkaisuihin:

  • oppimisympäristö suunniteltiin kooltaan 8m x 4m, jotta rakenteiden mitoitus olisi realistinen koulutustarkoituksiin
  • rakennuksesta suunniteltiin kaksikerroksinen, jotta voidaan harjoitella oikeita välipohjarakenteita
  • modulaarinen suunnittelu mahdollistaa erilaisten rakenteiden kokeilemisen ja tulevien rakenteiden lisäämisen vanhojen tilalle
  • kattotyypiksi suunniteltiin pulpettikatto
  • ensimmäiseen kerrokseen suunniteltiin seinät rankarakenteisista elementeistä
  • toiseen kerrokseen suunniteltiin tilaelementit, joista toinen rankarakenteinen ja toinen CLT-rakenteinen
  • koulutuksen apuna voidaan käyttää paikalle pysyvästi koulutuskäyttöön varattua torninosturia

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku