Hyppää sisältöön

OPPIJA ikä kaikki

Oppilaitoksille ja kouluttajille heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen kehittämiseen ja tukemiseen.

TTS:n toteutuksessa yhtenä keskeisenä kohderyhmänä olivat työelämässä rakennusalalla olevat aikuiset, jotka vaihtavat työtehtävää tai työpaikkaa joko oman terveydentilan tai työn luonteen muuttumisen vuoksi ja tarvitsevat uudelleen koulutusta, mutta heillä on heikot perustaidot. Aiempaan työnkuvaan ei välttämättä ole kuulunut juurikaan luku- ja kirjoitustehtäviä, matemaattisia työtehtäviä tai digitaitoja edellyttäviä tilanteita.

Hankkeen aikataulu:1.5.2019 – 31.5.2022
Hankkeen toteuttajat: Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK (koordinoi hanketta), Kiipulasäätiö, Tampereen aikuiskoulutussäätiö TAKK, Työtehoseura, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja Valo-valmennus ry.
Hankkeen rahoittajat:Euroopan sosiaalirahasto / Hämeen Ely

OPPIJA ikä kaikki -hankkeessa oli tavoitteena kehittää pedagogisia malleja ja menetelmiä heikot perustaidot mm. digiosaamisessa omaavien aikuisten taitojen kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisiksi, tukemaan opinnoissa selviytymistä ja mahdollisuuksissa hakeutua jatko-opintoihin.

Toteuttajilla oli omat erilliset teemansa, jotka lähestyivät asiaa eri aloilla ja eri puolilta. Työtehoseuran osuus keskittyi rakennusalaan. TTS:n osatoteutuksessa oli tavoitteena kartoittaa ja täsmentää yhteistyössä rekrytointi- ja työpaikkavalmennusyritysten ja vakuutusyhtiöiden kanssa, mitä tietoja ja taitoja heidän asiakaskuntansa tarvitsee työllistyäkseen uudelleen, ja sen jälkeen kehittää apuvälineitä ja käytäntöön liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

Tulokset ja yhteenveto

Työtehoseura toteutti ja tuotti hankkeessa

  • ”Potkua tutkinnon suorittamiseen” -ryhmäohjaukset tutkinnon suorittajille ja ”Työpaikkaohjaaja tutkinnonsuorittajan tukena” -ohjaukset työpaikkaohjaajille ja mentoreille
  • Yhdeksän vodcastia YouTubeen ja eCampukseen (”Raportin kirjoittaminen”, Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon eri tutkinnon osien sisältöihin liittyvät raportit, ”Oppimisprosessi”). Vodcastien tuottamiseen päädyttiin pohdinnasta, miten opiskelijoita voitaisiin parhaiten auttaa tutkinnon suorittamisessa ja vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta. Tavoitteena on siirtyä yhä enemmän reaktiivisesta yksilöohjauksesta proaktiiviseen ryhmäohjaukseen.
  • Opetuspaketit TTS:n eCampus-verkko-oppimisalustalle: Digitaidot raksalla, Työnhaku ja Rakennusalan matematiikkaa
  • Useita mittareita ja kartoituksia kouluttajien käyttöön

Yksi tärkeistä tuloksista TTS:n osuudessa oli tutkinnonsuorittamisväsymyksestä johtuneiden keskeyttämisten väheneminen hankkeen toimenpiteiden tuloksena 33 prosentista 21 prosenttiin.

Linkit ja julkaisut

Blogista https://blogs.tuni.fi/oppija/ löytyy laajasti OPPIJA ikä kaikki -hankkeen toteuttajien kirjoituksia, ja mm. erilaisia oppaita, pakopelejä ja kokemuksia osaamismerkeistä.

TAMKin hankkeessa kokoamiin koulutuksiin suora linkki https://blogs.tuni.fi/oppija/koulutukset/ .

Työtehoseuran havaintoja rakennusalan perustaitojen merkityksestä: https://blogs.tuni.fi/oppija/tyotehoseura/perustaidoilla-on-merkitysta-rakennusalan-tyonjohtotyota-tekevalle/

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku