Hyppää sisältöön

Hiilijalanjälki ​ammatillisen opetuksen ​työkaluna

Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliustavoite edellyttää mittavaa muutosta kaikilla yhteiskunnan tasoilla, mukaan lukien yritykset, oppilaitokset ja muut organisaatiot. Eri toimialat ovat jo aloittaneet reagoinnin muutostarpeeseen laatimalla toimialakohtaisia hiilineutraaliuden tiekarttoja.

Vaikka kestävä kehitys on osaamisvaatimuksena monissa tutkinnoissa, konkreettisia tavoitteita, kuten alan hiilipäästöjen tunnistaminen, laskeminen ja vähentäminen, ei ole vielä asetettu. On tärkeää, että nykyiset ammatilliset opiskelijat ymmärtävät aiheen merkityksen, oman vaikutusmahdollisuutensa ja kehittämistoimenpiteiden vaikutukset, sillä he ovat tulevaisuuden tekijöitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Tavoitteet

Hankkeessa vahvistetaan ammatillisten opettajien osaamista ja taitoja vähähiilisyyden edistämisessä opetuksessa ja oppilaitosten toiminnassa. Erityisesti keskitytään rakentamisen ja johtamisen opetukseen. Koulutuksen myötä työkaluja ja taitoja vähähiilisyyden edistämiseen siirtyy myös em. toimialojen työpaikoille.

Hankkeen aikataulu:5/2021–12/2022
Hankkeen toteuttajat:Sykli, Savon koulutuskuntayhtymä, TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Opetushallitus

Toteutus

Hankkeessa on viisi koulutusosiota:​

 • Ilmasto tänään
  • -Hiilijalanjäljen laskenta
 • Energia- ja materiaalitehokkuus vähähiilisyyden edistäjinä
 • Energia- ja materiaalitehokkuus vähähiilisyyden edistäjinä
 • Alakohtaiset osat
  • Vähähiilinen rakentaminen
  • -Vähähiilisyyden edistäminen johtamisessa
 • Vähähiilinen yritys

Tulokset

Tuotettu opetusmateriaali ”Hiilijalanjälki ammatillisen opettajan työkaluna”

Haku