Hyppää sisältöön

MoniTEHO

Kestävää ja tehokasta puun energiakäyttöä sekä monipuolisia hakkuukäytänteitä ja luonnonhoitoa

Hankkeen kohderyhmään kuuluivat työpaketissa 1 lämpöyrittäjät, alan toimijat ja muut lämpöyrittäjyydestä ja puun energiakäytöstä kiinnostuneet sekä työpaketissa 2 metsäkoneenkuljettajat, alan oppilaitokset ja yritykset.

Hankkeen aikataulu:2022
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja alan muiden oppilaitosten kanssa.
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö

MoniTEHO-hankkeessa edistettiin ja kehitettiin sekä kestävää ja tehokasta puun energiakäyttöä että monipuolisia hakkuukäytänteitä ja luonnonhoitoa. Toiminta jaettiin kahteen työpakettiin vuoden 2021 kestäväksi hankekokonaisuudeksi:

  • Työpaketti 1: kestävä ja tehokas puun energiakäyttö
  • Työpaketti 2: korjuukäytänteiden ekologisen kestävyyden kehittäminen ja monipuolistaminen

Tulokset ja yhteenveto

Työpaketissa 1 suoritettiin TTS:n ylläpitämän lämpöyrittäjärekisterin vuotuinen päivitys, laadittiin vuosittainen lämpöyrittäjäraportti ja laajennettiin kerätyn tiedon hyödyntämistä valtakunnallisessa tilastoinnissa. Lisäksi järjestettiin webinaareja ja osallistuttiin alan tapahtumiin. Tuotettiin video ja viestintämateriaalia, joiden välityksellä viestittiin kotitalouksille uusiutuvista ja kestävistä energiaratkaisuista.

Työpaketin 2 päätavoitteena oli testata ja pilotoida MonimuotohakkuuEXPERTTI-hankkeessa kehitetyn koulutuskonseptin toimivuus. Järjestettiin koulutusmateriaalin opiskelijapilotti sekä varsinainen koulutuspilotti, jossa jo työelämässä olevat metsäkoneenkuljettajat täydennyskoulutettiin koulutuskonseptin pohjalta. Saadun palautteen ja tehtyjen havaintojen perusteella koulutusta kehitettiin edelleen mm. materiaalien osalta.

Julkaisut ja linkit

Tiedote: Metsäkoneenkuljettajat uudessa luonnonhoidon ja jatkuvan kasvatuksen pilottikoulutuksessa – tulokset lupaavia https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/metsakoneenkuljettajat-uudessa-luonnonhoidon-ja-jatkuvan-kasvatuksen-pilottikoulutuksessa-tulokset-lupaavia.html

Tapahtumat

Järjestettiin pilottikoulutuksia neljällä eri paikkakunnalla

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku