Hyppää sisältöön

MonimuotohakkuuEXPERTS

Kohderyhmään kuuluivat metsäalan oppilaitokset, hakkuukoneenkuljettajat, työnantajat ja järjestöt.

Hankkeen aikataulu:2020
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura, yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa.
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö

Hankkeessa kehitettiin täydennyskoulutusmalli koneellisen hakkuun yhteydessä toteutettavaan luonnonhoidon huomioimiseen ja jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmien osaamisen kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää metsäkoneenkuljettajan käytännön osaamista ja motivaatiota luontolaadun ylläpitämiseksi puunkorjuussa.

Luonnonhoidon huomioiminen hakkuiden yhteydessä on kuulunut osana alan peruskoulutukseen jo vuosikymmenien ajan. Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistuminen ja metsänomistajakunnan tavoitteiden eriytyminen asettaa kuitenkin lisääntyviä vaatimuksia osaamisen kehittämiselle. Jatkuvan kasvatuksen päivitettyjen suositusten, vesiensuojelun käytänteiden, turvemaiden puunkorjuun kehittymisen ja esimerkiksi talousmetsien lahopuureserville, riistanhoidolle sekä uhanalaisten lajien elinympäristöjen turvaamiselle asetetut tavoitteet vaativat parhaiden toimintamallien juurruttamista suoraan metsäkoneenkuljettajien työtapoihin.

Tulokset ja yhteenveto

Uusi konsepti kaikkien koulutuksenjärjestäjien hyödynnettävissä

Koulutus löytyy TTS:n e-oppimisympäristö Boost Sitelta https://tts.ccsi.io/login/index.php (siirry oppimisympäristöön ja rekisteröidy).

Koulutuksen itseopiskelumateriaali perustuu 360-kuviin, luettaviin teoriaosioihin ja videoihin sekä näihin liittyviin harjoituksiin. Lisäksi lähiopetuspäivien järjestämiseksi on laadittu valmiita tehtäviä, jotka pitävät sisällään vertaisoppimista, simulaattoriharjoituksia ja maastossa oppimista. Koulutus on jaettu moduuleihin ja niiden alalukuihin.

Opiskelumateriaalin 360-kuvissa on hyödynnetty luonnonhoidon verkko-oppimisympäristöä, LuHoa. Teoriaosioissa lähteenä on käytetty pääosin metsänhoidon suosituksia. Lisäksi työn pohjana on käytetty Suomen metsäkeskuksen Monimetsä-hankkeessa kerättyä tietoa niistä luonnonhoidon toteuttamisen pullonkauloista, jotka liittyvät metsäkoneen kuljettajan osaamiseen ja hakkuun käytännön toteuttamiseen. Hankkeessa kehitettyjen simulaattoriharjoitusten osalta yhteistyötä tehtiin John Deeren kanssa.

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku