Hyppää sisältöön

Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät (LUOTU)

Kohderyhmään kuuluvat 

Hankkeen aikataulu:2024
Hankkeen toteuttajat:Työtehoseura, Suomen Metsäkeskus
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö

Elinympäristöjen hoitoon ja kunnostukseen, monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin sekä vesiensuojelun tehostamiseen tarvitaan tulevaisuudessa osaavia suunnittelijoita sekä toteuttajia. Luonnonhoidon suunnittelijoille ja toteuttajille on tulevaisuudessa enenevässä määrin tarjolla työtä monen eri rahoituskanavan ja tilaajan kautta. Lisääntyvät luonnonhoidon tuet voivat tarjota yrittäjille ja suunnittelijoille mahdollisuuden laajentaa osaamistaan uudenlaisiin tehtäviin.

Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät, Luotu-hankkeen toimenpiteillä parannetaan luonnonhoidon toteuttajien ja suunnittelijoiden osaamista Helmi- ja METSO-ohjelmien elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotöiden sekä vesiensuojelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Luotu-hankkeessa

• kartoitetaan suunnittelijoiden ja luonnonhoidon toteuttajien osaamis- ja  koulutustarpeita

• tuotetaan koulutusmateriaaleja kuten videoita, verkkokoulutuksia ja tarinakarttoja

• järjestetään koulutuksia sekä maastossa että verkossa.

Tulokset ja yhteeveto

Hankkeen tuloksia hyödynnetään ja toimenpiteitä jatketaan Priodiversity LIFE -hankkeessa, joka käynnistynee vuoden 2024 alussa.

Julkaisut ja linkit

Tapahtumat

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku