Hyppää sisältöön

Hinnoittelulaskuri

Metsäpalveluyrittäjille

Hankkeen aikataulu:
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa.
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö

Hinnoittelulaskuri lannoitus- ja suometsänhoitotöihin sisältää esimerkkilaskelmia eri työkoneille, ja käyttäjä voi helposti muokata laskelman lähtötietoja. Laskuri on toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa KANTAVA-hanketta.

Laskuri perustuu Työtehoseuran ylläpitämään TTS-Kone-ohjelmaan. TTS-Koneella voit laskea erilaisten, pääasiassa maatalousurakointiin soveltuvien, koneiden yksikkökustannuksia ja hinnoitella urakointitöitä, ja tallentaa tehdyt laskelmat pilvipalveluun. TTS-Kone on maksullinen ja siihen pääset täältä.

Tulokset ja yhteenveto

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku