Hyppää sisältöön

Vertaistekno

Vertaiskokemuksilla ja pienryhmillä uutta teknologiaa maatiloille

Käytännönläheistä tietoa maatalousyrittäjille, -opettajille, -opiskelijoille, -neuvojille ja -tutkijoille sekä muille maatalousasiantuntijoille.

Hankkeen aikataulu:1/2024-12/2025
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura yhteistyössä Savonia-AMK, HAMK, YSAO, SeAmk, Kpedu, Centria, Oamk ja Lapin amk:n kanssa. 
Hankkeen rahoittajat:EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus, Hämeen ELY-keskus

Vuosina 2024–2025 toteutettavassa valtakunnallisessa maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään käytännönläheistä tietoa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä tilatason kokemuksista. Lisäksi hankkeen aikana kerätään hyviä käytäntöjä, mahdollisia haasteita ja erityisesti niiden ratkaisuita. Hanke mahdollistaa yrittäjille vertaiskokemuksista oppimisen lisäksi omakohtaisten kokemusten kerryttämisen uuden teknologian parissa. Viestinnässä pyritään monikanavaisuuteen, havainnollisuuteen ja laajaan vastaanottajakuntaan valtakunnallisella tasolla.

Hankkeen toiminta ja tiedon keruu muodostuu pienryhmätapaamisista, valtakunnallisesta kyselystä sekä pienryhmähaastatteluista. Ympäri Suomen kokoontuvat pienryhmät valitsevat heitä kiinnostavat uudet peltoviljely- ja kotieläinteknologiat, jonka jälkeen he testaavat laitteita sekä dokumentoivat testauksessa kerätyn tiedon. Pienryhmiin osallistuneita tullaan myös lopuksi haastattelemaan mielenkiintoisimmista tuloksista. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan laajamittainen yrittäjäkysely, jossa kartoitetaan Manner-Suomen alueen viljelijöiden uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kiinnostusta.

Tulokset ja yhteenveto kun hanke on päättynyt

Hankkeessa kerättävä ja julkistettava tieto muokataan helposti saavutettavaan ja käyttäjäystävälliseen muotoon: sähköinen, tiivis, käytännönläheinen, sisältää havainnollisia kuvia ja videoita. Kyselytulokset julkaistaan TTS:n verkkojulkaisusarjan lisäksi muun muassa havainnollisina diaesityksinä ja ammattilehtikirjoituksina. Tärkeimmistä tuloksista tullaan koostamaan sähköinen julkaisu.

Julkaisut

Facebook: www.facebook.com/uudetteknologiatmaatalous

X: https://twitter.com/UTekn_maatalous

Mahdolliset tapahtumat

Hankkeessa tullaan toteuttamaan muutamia webinaareja, joissa esitellään kulloinkin ajankohtaisia asioita, testauksia ja tuloksia. Webinaarien ajankohdista tullaan kertomaan Facebookissa (Uudet Teknologiat & Maatalous).

Toteuttajat, kumppanit

Hankkeen päätoteuttaja TTS Työtehoseura. Osatoteuttajina mukana Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Centria ammattikorkeakoulu Centria, Oulun ammattikorkeakoulu Oamk ja Lapin ammattikorkeakoulu Lapin AMK.

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku