Hyppää sisältöön

TeknoHyöty

Tietoa uusien teknologioiden vaikutusten arviointiin peltoviljelyssä

Kohderyhmänä ovat erityisesti maatalousyrittäjät ja maatalousalan opiskelijat sekä lisäksi maatalousalan oppilaitokset ja neuvontasektori.

Hankkeen aikataulu:2022 – 2023
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Maatalouskoneiden tutkimussäätiö MKTS

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja konkretisoida uuden teknologian avulla maatiloilla saavutettuja ja saavutettavissa olevia taloudellisia, ekologisia ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia hyötyjä peltoviljelyssä.

Maatalousyrittäjillä on ilmennyt selkeä tarve ja kiinnostus saada lisää tietoa peltoviljelyssä käytettävien uusien teknologioiden konkreettisista hyödyistä – sekä tutkitusta tiedosta että käytännön kokemuksista.  

TeknoHyöty-hankkeen tavoitteena on selvittää ja ennen kaikkea konkretisoida uuden teknologian avulla maatiloilla saavutettuja ja saavutettavissa olevia taloudellisia, ekologisia ja ihmisten hyvinvointiin
vaikuttavia hyötyjä peltoviljelyssä. Hankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia hyödyistä ja onnistuneista etenemispoluista sekä uusien teknologioiden  soveltamistavoista, kustannuksista, hyödyntämisen edellytyksistä ja toimintaympäristöistä niin kotimaasta kuin kansainvälisesti.  

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja helppokäyttöisiä apuvälineitä, joiden avulla maatiloilla voidaan arvioida eri teknologioiden soveltuvuutta ja vaikutuksia oman tilan strategisiin tavoitteisiin ja käytännön toimintaan. Teknologian vaikutus maatalousyritysten kannattavuuteen ja kilpailukykyyn voi olla ratkaisevan tärkeä, koska valitut teknologiat määrittelevät hyvin paljon tilan toimintaa kokonaisuudessaan.  

Teknologioiden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti tarkastelevan tiedon ja helppokäyttöisten apuvälineiden avulla maatalousyrittäjät pystyvät paremmin arvioimaan investointien ja teknologian käyttöönoton
vaikuttavuutta omassa toiminnassaan. Tietoa uusien teknologioiden mahdollisuuksista ja kustannushyödyistä tarvitaan etenkin muutostilanteissa, kuten sukupolvenvaihdoksissa, laajentamisessa tai
tuotantosuuntaa koskevissa muutoksissa.

Tulokset ja yhteenveto

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku