Hyppää sisältöön

Ruoka Akatemia

Ruoka Akatemian tavoitteena on lisätä päättäjien ja vaikuttajien ymmärrystä suomalaisesta ruokajärjestelmästä ja vahvistaa tietämystä suomalaisen ruuan alkuperästä, jalostuksesta ja kaupanalasta. Ruoka Akatemia nostaa esille monipuolisesti, eri näkökulmat huomioiden ruokajärjestelmän faktoja ja tulevaisuuden näkymiä.

Ruoka Akatemia luo uudenlaista vuorovaikutusta koko ruokaketjun ja yhteiskunnan toimijoiden välillä. Keskustelu- ja kohtaamisfoorumi kokoaa yhteen hallinnonalojen, järjestöjen, median, koulutuksen, tutkimuksen, neuvonnan ja yritysten edustajia sekä poliitikkoja ja muita vaikuttajia.

Hankkeen aikataulu:2019 – 2025
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö

Ruoka Akatemioissa on nostettu esille ajankohtaisia aiheita ilmastonmuutoksesta, omavaraisuudesta ja ruoka-alan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Eduskuntavaalien alla ja jälkeen vuonna 2023 käytiin keskustelua ruoka-alan kasvun ja viennin mahdollisuuksista sekä ruokajärjestelmän merkityksestä hallitusohjelmassa. Vuoden 2024 kantavana teemana on huoltovarmuus suomalaisessa ruokajärjestelmässä.


Ruoka Akatemian ohjausryhmässä on mukana vankka joukko suomalaisen ruokajärjestelmän asiantuntijoita. Elintarvikealan yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita seminaarien ja kenttäjaksojen toteutuksessa.

Ruoka Akatemian toimintamalli pohjautuu vuorovaikutteisiin, kerran vuodessa toteutettaviin seminaaripäiviin ja niitä tukeviin kaksipäiväisiin ruokaketjua esitteleviin kenttäjaksoihin. Kenttäjaksoilla on tutustuttu monipuolisesti elintarvikkeiden jatkojalostukseen, kaupanalan yrityksiin, alkutuotantoon ja kalastuselinkeinoon. Yrityskumppaneina ovat olleet mukana muiden muassa Fazer, HKScan, Apetit, NHK-Keskus, Valtra ja useita muita. Osana toteutusta ovat aamiaistilaisuudet, joissa nostetaan esille ajankohtaisia keskustelunaiheita. Tavoitteena on, että toisia tapaamalla ja tietoa vaihtamalla syntyy vuorovaikutusta ja verkostoitumista, josta hyötyvät ruokajärjestelmän kaikki osa−alueet. 

Vaikuttava ruokajärjestelmä

Ruoka Akatemian taustalla on tahto kehittää ruokajärjestelmän toimijoiden välistä yhteistyötä. Suomalainen ruokajärjestelmä työllistää kaikkiaan yli 340 000 henkilöä. Ruuantuotanto, elintarvike- ja juomateollisuus, majoitus- ja ravitsemisala ja kaupanala ovat vaikuttavia työllistäjiä ja elintärkeitä suomalaiselle omavaraisuudelle. Työllistävyysvaikutus ulottuu kuljetusalalle, pakkausteollisuuteen, koulutus-, tutkimus- ja neuvontasektoreille sekä tuotekehitykseen. Ruoka-alan kasvulle ja viennin edistämiselle on myönteiset tulevaisuudennäkymät.

Tulokset ja yhteenveto

Ruoka Akatemian kutsutilaisuuksiin (2019-2023) on osallistunut yli 200 osallistujaa. Kaikille avoimia tapahtumatallenteita ja verkkolähetyksiä on katsottu useita satoja kertoja. Ruoka Akatemian myötävaikutuksella on tehty uutisointeja eri kanavilla sekä laajaa some-viestintää mm. Ruoka Akatemian X-viestintäpalvelussa. Onnistuneina tuloksina ovat olleet osallistujien keskinäinen verkostoituminen ja vuorovaikutus eri toimijoiden, kuten tuottajien, teollisuuden, kaupanalan ja hallinnonalojen välillä.

Linkit ja julkaisut

Ruoka Akatemian videotallenteisiin voi tutustua YouTube-kanavalla.

Ruoka Akatemia elintärkeän asian äärellä: keskustelua huoltovarmuudesta -seminaari 22.3.2024

Miten ruoka-ala näkyy hallitusohjelmassa ja uudet teknologiat -seminaari 6.9.2023

Kallisarvoinen kotimainen ruokaketju -aamiaistilaisuus 9.2.2023
Huoltovarmuus ja omavaraisuus -seminaari 8.9.2023
Pihviä vai kauraa? – aamiaistilaisuus 2.12.2
021
Sekä muut videotallenteet Ruoka Akatemia YouTube-kanavalla

Tapahtumat

Tapahtumatiedotuksen kanavana on X-viestintäpalvelu @RuokaAkatemia

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku