Hyppää sisältöön

PeltoRobo

Peltorobotiikalla kestäviä viljelykäytäntöjä

Tietoa ja käytännön kokemuksia peltorobotiikan hyödyntämisestä viljelijöille, tutkijoille, neuvonnalle, laitevalmistajille, maahantuojille, huoltoyrittäjille ja muille kiinnostuneille.

Hankkeen aikataulu:1/2023 – 12/2024
Hankkeen toteuttajat:Toteuttajina TTS Työtehoseura ja Luonnonvarakeskus Luke
Yhteistyössä Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus ja Apetitin Räpin koetila
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera)

Peltorobotit ovat vielä harvinaisia, mutta tulevaisuudessa ne voivat osaltaan tarjota ratkaisuja maatalouden kilpailukyvyn ja kestävyyden parantamiseen. Hyötyjä on nähtävissä mm. torjunta-aineiden käytön vähentämiseen, maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseen sekä työvoimakysymyksiin. Peltorobotti FarmDroidin testaustoiminta on käynnistetty keväällä 2023 Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen kanssa. Muita testauskohteita ovat Apetitin Räpin tila ja käytännön vihannestuotantotila.

Tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä tietoa peltorobotiikan hyödyntämisestä. Tutkimuskohteina ovat vaikutukset työmäärään ja viljelyprosesseihin, robotilla hoidettavissa olevat pinta-alat ja tehtävät, vaatimukset infralle ja käytännön järjestelyille. Tiedon pohjalta laaditaan peltorobotiikan hyödyntämiseen perustuvia toimintamalleja: miten peltorobotit voidaan integroida tilojen olemassa oleviin viljelyprosesseihin. Tulosten perusteella arvioidaan peltorobotiikan hyödyntämisen taloudellisia vaikutuksia ja kannattavuuden edellytyksiä.

Mies ja peltorobotti

Tulokset ja yhteenveto

PeltoRobo-hankkeessa tuotettavan konkreettisten, käytännönläheisen tiedon avulla yrittäjät voivat arvioida peltorobottien soveltumista omiin tuotantoprosesseihinsa sekä arvioida uusien tuotantomenetelmien ja viljelykäytäntöjen käyttöönottoa.

Julkaisut

Linkit

Tiedotus Uudet teknologiat & maatalous -somessa
Facebook www.facebook.com/uudetteknologiatmaatalous
Twitter https://twitter.com/UTekn_maatalous
#Peltorobo

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku