Hyppää sisältöön

Konekustannukset hallintaan

Kohderyhmänä ensisijaisesti maatalousyrittäjät ja koneurakoitsijat, jotka saavat hankkeesta tietoa ja työkaluja konetöiden suunnitteluun ja konekustannusten hallintaan. Huoltoyrittäjät saavat hankkeesta tietoa omien huoltopalveluidensa kehittämiseen.

Hankkeen aikataulu:1-12/2020
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Maatalouskoneiden tutkimussäätiö MKTS

Tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittää työkaluja, joiden avulla maatalousyrittäjä tai koneyrittäjä voi arvioida koneiden omistamisesta ja käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia omassa yrityksessään. Tiedon avulla yrittäjä voi analysoida erilaisia vaihtoehtoja ja niiden edullisuutta tuotannon järjestämiseen.

Hankkeessa kartoitetaan tärkeimpien maatalouskoneiden huolto- ja korjauskäytäntöjä, huoltosopimusten sisältöjä ja kustannuksia, vuotuisia käyttömääriä ja selvitetään koneiden kunnossapitokustannuksia ja kunnossapidon tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelu rajataan traktoreihin, leikkuupuimureihin ja muihin ajettaviin työkoneisiin.

Tulokset ja yhteenveto

Hankkeessa kartoitettiin viljelijöiden kyselyllä ja haastatteluilla sekä huoltoyrittäjien haastatteluilla traktoreiden ja ajettavien työkoneiden huolto- ja korjauskäytäntöjä, huoltosopimusten sisältöjä ja kustannuksia sekä selvitettiin koneiden kunnossapitokustannuksia ja kunnossapidon tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Lisäksi hankkeessa kehitettiin TTS-Kone -ohjelman osaksi sähköinen huoltokirja koneiden huolto- ja korjaustoimenpiteiden kirjaamiseen ja kunnossapitokustannusten seurantaan. TTS-Koneen yhteyteen kehitettiin myös ilmainen konetyötesti. Testin avulla viljelijä voi arvioida, mihin peltotöihin tilan voimavarat kannattaisi ensisijaisesti keskittää ja vastaavasti mitä töitä kannattaisi mahdollisesti ulkoistaa urakoitsijalle tai harkita tilayhteistyön mahdollisuuksia.

Tutkimuksen tulosten mukaan maatilojen koneiden hankinta- ja vaihtostrategiat vaihtelevat ja niihin vaikuttavat useat eri tekijät. Traktorit ovat poikkeuksia lukuun ottamatta omia ja ykköstraktori hankitaan muita useammin uutena. Mitä kalliimpi ajettava työkone on kyseessä, sitä todennäköisemmin se hankitaan käytettynä. Kasvinviljelyn erikoiskoneet hankitaan muita useammin yhteiskäyttöön.

Uudet maatalouskoneet ostetaan pääsääntöisesti kotimaan koneliikkeistä. Käytettyjä koneita ostetaan liikkeiden lisäksi usein myös yksityisiltä myyjiltä tai hankitaan ulkomailta joko omatoimisesti tai välittäjän kautta. Käytettyjen koneiden markkinat ovat ulkomailla huomattavasti monipuolisemmat kuin Suomessa ja netin vaihtokonepalvelut helpottavat koneisiin tutustumista.

Traktoreiden ja ajettavien työkoneiden vuokraus maatilalle on Suomessa vielä harvinaista. Vain vajaalla neljällä prosentilla vastaajista oli käytössä vuokrattu tai liisattu kone, yleisimmin traktori, kurottaja tai leikkuupuimuri. Maatalouskoneiden vuokraus on esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Keski-Euroopan maissa huomattavasti yleisempää kuin Suomessa. Koneiden vuokrauspalvelut ovat kehittyneet ja vuokrakoneiden tarjonta lisääntynyt viime vuosien aikana, joten jatkossa koneiden korvausinvestointeja suunniteltaessa on hyvä selvittää koneen hankinnan vaihtoehtoiset toteutustavat ja niiden vaikutukset konekustannuksiin.

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku