Hyppää sisältöön

Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla

Tietoa ja käytännön kokemuksia maatalousyrittäjille, tutkijoille, kaupan alan toimijoille, neuvojille ja opettajille.

Hankkeen aikataulu:2019-2022
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura yhteistyössä ProAgria Keskusten liiton, HAMKin ja Luonnonvarakeskus Luken kanssa.
Hankkeen rahoittajat:Euroopan maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseutuohjelma  
maasutu 2020 logo

Maatalouden uusiin teknologioihin liittyy paljon odotuksia: työn helpottumista, tuotannon laadun parantumista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Toistaiseksi vain vähän on nostettu esille teknologioiden tuomia hyötyjä ekologiseen kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Teknologioista on olemassa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia, mutta tieto on ollut hajallaan.

Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hankkeessa koottiin yhteen ja välitettiin laajasti tietoa ja käytännön kokemuksia. Tavoitteena oli tuottaa puolueetonta tietoa digitaalisten teknologioiden hyötykäytöstä ja koota sitä käytännönläheiseen muotoon. Näin maatalousyrittäjät pystyvät arvioimaan omalle tilalleen sopivia vaihtoehtoja uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Hankkeen aikana rakennettiin aktiivisesti verkostoa tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välille.

Tulokset ja yhteenveto

Vaikuttavimpia tuloksia olivat www.digimaatalous.fi -sivusto, joka tavoitti yli 8000 kävijää sekä Digimaatalous-webinaarit (14 kpl), joihin osallistui puheenvuoroilla yli 40 asiantuntijaa ja yli 600 kuulijaa eri puolelta Suomea. Videotallenteita seurataan aktiivisesti YouTube-kanavalla: videot ovat tavoittaneet jo yli 5000 katselukertaa. Asiantuntijaverkostossa on ollut eri tavoin mukana 100 asiantuntijaa.

Julkaisut ja linkit

Digimaatalous-sivusto www.digimaatalous.fi

Uudet Teknologiat & Maatalous – YouTube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCDd_mOS4IBNyLoxrj8fuX0Q/videos

Facebook www.facebook.com/uudetteknologiatmaatalous
Twitter https://twitter.com/UTekn_maatalous

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku