Hyppää sisältöön

Puutarha-alan työhyvinvointi ja tuottavuus (HortiProw)

Hankkeen kohderyhmää olivat mikro- ja pk-yritykset, jotka harjoittavat puutarhatuotantoa (avomaalla, tunnelissa ja kasvi-/kausihuoneissa) sekä toimivat viher-, koristekasvi- ja kukkakauppa-alalla. Perunantuotanto katsottiin tässä hankkeessa osaksi puutarhatuotantoa, erityisesti varhaisperunan tuotanto.

Hanke suunniteltiin valtakunnalliseksi hankkeeksi, ja valtakunnallinen kattavuus toteutui hyvin. Hankkeeseen osallistui yrityksiä Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta, Keski-Suomesta, Kanta-Hämeestä, Päijät-Hämeestä, Pohjois-Savosta, Etelä-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta, Etelä-Karjalasta ja Kainuusta. Rekrytoinneissa pyrittiin siihen, että mukaan tulevat yritykset muodostaisivat vähintään kolmesta yrityksestä koostuvia ryhmiä, mikä toteutuikin hyvin, kun jokaiseen viiteen puutarha-alan sektoriin saatiin 3–7 yritystä. Tämä mahdollisti tulosten tarkastelun puutarha-alan yleistä tasoa yksityiskohtaisemmalla tasolla perustumatta kuitenkaan yksittäisen yrityksen tuloksiin.

Hankkeen aikataulu:4/2018 – 12/2020
Hankkeen toteuttajat:Luonnonvarakeskus Luke (koordinointi), TTS Työtehoseura ja Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiö Petla yhteistyössä. 
Hankkeen rahoittajat:Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) ja Keskitien Tukisäätiö.

Puutarha-alan työhyvinvointi ja tuottavuus -hankkeen lähtökohtia olivat puutarha-alan fyysinen kuormittavuus, voimakas sesonkiluonteisuus, ulkomaisen työvoiman suuri osuus ja alan ikääntyminen. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa alalle ratkaisuja tuottavuuden nostoon ja työurien pidentämiseen työhyvinvointia parantamalla, edistää työyhteisöjen kehittämisvalmiuksia ja  vertaistuen käyttöä sekä verkostoitumista.

Tulokset ja yhteenveto

Hankkeessa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistä tarkasteltiin case-yritysten kautta. Hankkeeseen osallistui 25 yritystä. Jokaisessa case-yrityksessä toteutettiin työhyvointiin keskittyvä kehittämishanke, jossa yhteistyössä yrittäjien ja työntekijöiden kanssa tunnistettiin kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä prosessianalyysin ja yksilöhaastattelujen avulla sekä etsittiin tunnistettuihin kehittämiskohteisiin ratkaisuja. Lähestymistapa tuotti yrityksille identifioituja kehittämisen mahdollisuuksia ja niihin ideoituja ratkaisuja, joilla jaksamista ja työhyvinvointia pystytään parantamaan. Lisäksi laajoista yhteisistä teemoista käytiin keskusteluja yritysten yhteisissä tapaamisissa. Tunnistetut kehittämiskohteet jakaantuivat jokseenkin tasan työn organisointiin ja työtapoihin liittyviin ja toisaalta teknisiin kysymyksiin. Ideoidut ratkaisut liittyivät tyypillisesti työkuormitukseen, tiedon hallintaan ja kulkuun sekä ympäristöön ja olosuhteisiin. Monia ratkaisuja ja ratkaisuideoita löydettiin myös töiden ajoituksen, sujuvuuden ja tekniikan haasteisiin. Yritykset lähtivät toteuttamaan ratkaisuideoita hankkeen aikana ja lisäksi yrityksiin jäi aihioita edelleen jalostettaviksi ja toteutettaviksi myös tuleville vuosille.

Sekä tunnistetuista kehittämiskohteista että ratkaisuista on tiedotettu laajasti ja niistä on käyty keskusteluja yrittäjien ja sidosryhmien kanssa monissa tapahtumissa, koska hankkeen päämääränä oli tukea työhyvinvoinnin kehitystä koko alalla. Hankkeen tulokset on tiivistetty koulutusmateriaaliksi, jota hyödynnetään Maatalouden työterveyshuollon keskusyksikön koulutuksissa. Case-yritysten avulla materiaalista saatiin elävää ja konkreettista ja sen toivotaan tehostavan yritysten ja työterveyshuollon yhteistyötä työterveyden vaalimisessa.

Linkit ja julkaisut

Materiaali Maatalouden työterveyshuollon koulutuksiin:

Tietopaketti työterveyshuollolle ─ Viherala http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201210100170

Tietopaketti työterveyshuollolle ─ Taimituotanto http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201210100169

Tietopaketti työterveyshuollolle ─ Kasvihuonetuotanto http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201210100168

Tietopaketti työterveyshuollolle ─ Marjojen ja hedelmien tuotanto http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201210100167

Tietopaketti työterveyshuollolle ─ Perunanviljely http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201210100161

Tapahtumat

Pohjanmaan peltopäivät 26.7.2018 (päivillä noin 1300 kävijää). Hanke-esittely.

Hanke esillä Työturvallisuuskeskuksen Maatalousalojen työalatoimikunnan kutsuseminaarissa 30.10.2018 Helsingissä.

Hanke esillä Skagtungissa Grimmen avoimilla päivillä 18.–19.12.2018.

Petlan tulosseminaari. Helmikuu 2019. Tulosten esittely, Marjo Serenius.

Finnamyl-tilaisuus. Helmikuu 2019. Tulosten esittely, Marjo Serenius.

Okra 3-6.7.2019 Oripää. Hanke esillä TTS Työtehoseuran osastolla.

Lepaan puutarhatekniikka -näyttely 15. –17.8. 2019. Hanke esillä Luken osastolla.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous. Hanke esillä Peruna-alan yhteistyöryhmän vierailun yhteydessä.

Työturvallisuus ja vastuut puutarhatuotannossa –tapahtuma Kajaanissa 19.9.2019.

TTK Kutsuseminaari 31.10.2019:

1) Hankkeen esittely, Veli-Matti Tuure,

2) Ulkomaisen työvoiman työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä puutarha- ja maatiloilla, Tiina Mattila, Ulla Ovaska, Jarkko Leppälä

Luomupäivät  6. –7.11.2019 Jyväskylässä. Luomupuutarhayrittäjien hyvinvointi, Tiina Mattila, Veli-Matti Tuure

”Kuka päättää ketkä saa onnistua?” Ennakointi ja muutosjoustavuus pienten alkutuotantoyritysten kehittymisen suuntaajina. Abstrakti ja posteri Maataloustieteen päivillä 8.–9.1.2020. Vänninen, Hoppula, Mattila, Keskitalo, Hannukkala, Tuunainen, Kivijärvi, Harald.

Luomutuottajien hyvinvointi ja liikkeenjohto. Esitys Maataloustieteen päivillä 8. –9.1.2020. Tiina Mattila, Minna Väre, Pasi Rikkonen, Risto Rautiainen, Maria Hirvonen, Merja Perkiö-Mäkelä, Veli-Matti Tuure, Tea Elstob, Irene Vänninen, Ulla Ovaska, Marjo Serenius.

Työhyvinvointi perunatiloilla. Esitys Perunantutkimuksen talvipäivillä 30.–31.1.2020 Oulussa. Veli-Matti Tuure & Marjo Serenius.

12.2.2020 MTK/SLC Perunaristeily, Viking Amorella. Työhyvinvointi perunatiloilla. Marjo Serenius & Veli-Matti Tuure.

10.3.2020 HML seminaaripäivä Hyvinkäällä; Hedelmä- ja marjatilojen työhyvinvointi. Veli-Matti Tuure.

Mela, Työturvallisuusjaoston kokous 11.11.2020. Hankkeen tulosten esittely. Tiina Mattila.

Marjamaat 2, viljelijätilaisuus, 23.11.2020. Tiina Mattila, Veli-Matti Tuure. HortiProw hankkeen havaintoja kehittämiskohteista ja ratkaisuista; ajankäytön hallinta.

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku