Hyppää sisältöön

Biokaasua ja kierrätyslannoitteiden valmistusta Vihdissä 

Biokaasu hankkeen kohderyhmään kuuluivat toimijat, jotka ovat kiinnostuneet tuottamaan maatalouden sivuvirroista biokaasua ja kierrätyslannoitteita.  

Hankkeen aikataulu:1/2021-3/2023
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura yhteistyössä Vihti Energian kanssa.  
Hankkeen rahoittajat: Hämeen ELY-keskus (yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, EAKR) ja Marjatta ja Eino Kollin Säätiö. 

Hankkeessa selvitettiin taloudellisia toimintaedellytyksiä maakaasun siirtoverkkoon liitettävästä PK- biokaasulaitoksesta, jonka biokaasun raaka-aineina toimisivat maatalouden sivuvirrat. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa, että voidaanko maatalousmassoilla toimivaa keskitettyä PK-biokaasulaitosta toteuttaa kannattavasti siten, että laitos olisi liitoksissa maakaasun kansalliseen siirtoverkkoon. Tuotettu kaasu saataisiin tällöin myyntiin maantieteellisesti laajalle asiakaskunnalle siirtoverkon puitteissa. 

Vaihtoehtona siirtoverkolle kaasun siirtäminen voidaan järjestää matalapaineisessa aluejakeluverkossa, pullopattereilla, kaasukonttien tai nesteytyksen avulla. Valtakunnallinen maakaasun siirtoverkko avautui kilpailulle vuonna 2020, mutta siihen ei ole vielä liittynyt mainitulla toimintamallilla laitoksia. Hanke tuottaa uutta tietoa kannattavuudesta alan toimijoille. 

Hankkeen Case-laitos suunniteltiin Uudellamaalla Vihtiin alueelle, joka sijaitsee biokaasuprosessissa käytettävien peltobiomassojen lähellä sekä maakaasusiirtoverkon välittömässä läheisyydessä. Laitoksen syötteeksi kaavailtiin ensisijaisesti peltobiomassoja sekä lantaa alueen lypsykarjatiloilta. 

Biokaasulaitos

Tulokset ja yhteeveto

Julkaisut ja linkit

ePressi: Lantaa tankkiin Vihdissä – biokaasulla huoltovarmuutta https://www.epressi.com/tiedotteet/maatalous/lantaa-tankkiin-vihdissa-biokaasulla-huoltovarmuutta.html

Vihdin kunta: Lantaa tankkiin Vihdissä – biokaasulla huoltovarmuutta https://www.vihti.fi/blog/2022/06/14/lantaa-tankkiin-vihdissa-biokaasulla-huoltovarmuutta/

Tapahtumat

Hankkeessa järjestettiin tiedotustilaisuus Vihdin kunnantalolla

Hankkeen yhteyhenkilö

Haku