Hyppää sisältöön

Automaattilypsyä tehokkaasti

Tiedotushanke

Automaattilypsy hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti automaattilypsytilat ja automaattilypsyä suunnittelevat tilat sekä neuvonnan ja tutkimuksen asiantuntijat, oppilaitokset ja kunnat. Hanke toteutettiin Etelä-Pohjanmaan alueella.

Hankkeen aikataulu:1/2015 – 12/2017
Hankkeen toteuttajat:Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
Yhteistyökumppanit: MaitoSuomi, Valion alkutuotanto, De-Laval, Gea, NHK, PellonGroup.
Hankkeen rahoittajat:Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Automaattilypsyä tehokkaasti – hankkeen tavoitteena oli automaattilypsytilan tuottavuuden edistäminen tiedonvälityksen keinoin. Automaattilypsytilan toiminnan kehittämistä tarkasteltiin useista eri näkökulmista. Hankkeen aikana tuotettiin materiaalia niin tuottajien kuin asiantuntijoiden käyttöön.

Tulokset ja yhteenveto

Hankkeessa käsiteltiin monipuolisesti eri teemoja, joiden kautta automaattilypsytilalla voidaan parantaa työn tuottavuutta. Aiheita olivat ruokinta useista eri näkökulmista, navetan tuotantoympäristö, tietojärjestelmien tuottaman tiedon hyväksikäyttö työssä ja toiminnan kehittämisessä, työnkäyttö ja työturvallisuus karjanhoitotöissä sekä utareterveyden ja maidon laadun ylläpitämistä.

Linkit ja julkaisut

Lehmien lypsyväli ja sen vaihtelu automaattilypsyssä 1/2017

Videot

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku