Hyppää sisältöön

Ajoapu

Traktorityötä avustavien järjestelmien vaikutus kuljettajan kuormittumiseen

Ajoapu tutkimushankkeessa kootaan, tuotetaan ja levitetään erityisesti maatalousyrittäjien työterveyttä ja työturvallisuutta sekä työn sujuvuutta ja tuottavuutta edistävää tietoa. Maatalousyrittäjät hyötyvät Ajoapu hankkeen tuloksista suoraan ja myös heille asiantuntijapalveluita tuottavien toimijoiden kautta. 

Hankkeesta on hyötyä myös maatalousalan neuvontapalveluja tarjoaville asiantuntijoille, jotka voivat käyttää hankkeessa tuotettavaa materiaalia palvelujensa kehittämisessä. Materiaali palvelee myös alan kotimaista tutkimusta, koska hankkeessa tuotetaan uutta tutkimustietoa.

Lisäksi maatalousalan opettajat ja opiskelijat voivat käyttää hankkeen materiaalia omassa työssään ja opinnoissaan. Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen maatiloilla hyödyttää koko yrittäjäperhettä ja myös muita maatiloilla työskenteleviä.

Hankkeen aikataulu:1/2023 – 12/2023
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Maatalousyrittäjien eläkelaitos, työturvallisuusapuraha)

Hankkeen tavoitteena on selvittää keskeisien traktorityötä avustavien järjestelmien vaikutusta kuljettajan ruumiilliseen ja henkiseen kuormittumiseen. Lisäksi selvitetään järjestelmien vaikutusta traktorityön turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä niiden soveltuvuutta ja rajoitteita erityisesti erilaisissa peltoviljelytöissä.

Hankkeessa tuotettava merkkiriippumaton tieto muokataan havainnolliseen muotoon. Tietoa levitetään painettavien ja/tai sähköisten ammattilehtikirjoitusten sekä TTS:n julkaisusarjan ja somekanavien kautta. Lisäksi julkaistaan lyhyitä videoita järjestelmien sujuvasta käytöstä. Materiaali tallennetaan hankkeen päätyttyä TTS:ssä ylläpidettävään Digimaatalous-teemasivustoon. Maatalousyrittäjille tuttujen kanavien kautta tapahtuva tiedottaminen edistää yrittäjien työterveyttä ja -turvallisuutta sekä maataloustyön sujuvuutta ja tuottavuutta.

Tulokset ja yhteenveto

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku