Hyppää sisältöön

Vault

Validation and Upgrading of Logistics ja Transport competences

Projektin päämääränä on parantaa koulutusmahdollisuuksia kuljetus- ja logistiikka-alalla. Tavoitteena on tarjota etäopetusta ja validointityökaluja, menetelmiä, inspiraatiota ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi pyritään edistämään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ammatillisen koulutuksen ja liike-elämän instituutioiden välillä sekä lisäämään kansainvälistä osaamista projektikumppaneiden keskuudessa.

Hankkeen aikataulu:
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura, Eurokreator (Puola), ABC-Czepczyński (Puola), URE (Urban Research and Education) (Saksa)
Hankkeen rahoittajat:Erasmus+

Projektin tavoitteena on kehittää oppimisen menetelmiä ja tekniikoita hybridijärjestelmässä ja verkkoympäristössä. Maailmanlaajuisten epidemioiden ja mahdollisesti tulevien vastaavien uhkien aikana useilla aloilla, mukaan lukien koulutus, on tarpeen korvata suora kontakti ja tarjota ratkaisuja etäpalveluiden tarjoamiseen. Koulutusprosessin automatisointi, erityisesti validoinnin osalta, koskee kaikkia vaiheita: tiedonkeruuta, tarkastusta, osallistujan kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa ja verkkopohjaista validointia, mukaan lukien validointitehtävien suorittamista ja arviointia. Projektin lähtökohtana on, että hybridimenetelmien ja opetuksen automatisoinnin avulla käyttäjien tulisi tottua IT-työkalujen käyttöön

Hankkeen tuloksena

O1 Osaamiskartta ja Mikro-osaamisprofilointi

Osaamiskartta mikro-osaamisprofiloinnin avulla toimii työkaluna tulevaisuuden alan työntekijöiden ammatillisten urapolkujen suunnittelussa ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa. Osaamisperusteiset työprofiilit voidaan käyttää osaamisperusteisten haastattelukysymysten luomiseen, joten niitä voidaan hyödyntää työnantajien tai konsulttiyritysten, kuten hakijan, toimesta. Työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen yksinkertaisen oppimispolun, joka auttaa täyttämään mahdolliset työssä tarvittavat osaamisvajeet, valmistautumaan tulevaan tehtävään tai parantamaan työntekijän kokonaisvaltaista suorituskykyä. Mikro-osaamisprofilointi on IT-työkalu (lomake), joka mahdollistaa nopean osaamisprofiilien luomisen.

O2. Etävalidointikurssi – verkkopohjaiset oppimateriaalit

Työkalun tarkoituksena on lisätä opettajien, jotka toimivat logistiikan ja kuljetuksen alalla, tietämystä modernien opetus- ja validointimenetelmien suunnittelusta ja käytöstä tarjoamalla ohjausta hybridiohjaustapojen käyttöön.

Projektiin suunnitellut oppimateriaalit toteutetaan verkkopohjaisen MOOC-tyyppisen oppimiskurssin muodossa. Tämä oppimismuoto hyödyntää erilaisia etäopiskelutekniikoita, kuten monimedialuentoja, itseopiskelumateriaaleja, interaktiivisia harjoituksia, ryhmätehtäviä, testeja ja tietovisoja tietämyksen testaamiseksi. Tiedon ja osaamisen siirtämisen helpottamiseksi ja houkuttelevammaksi kurssisivuilla tullaan sisältämään myös videomateriaalia.

O3. Etävalidointityökalut

Työkaluihin sisältyvät mm. verkossa saatavilla olevat validointilomakkeet ja arvioijan tabletille ladattavat lomakkeet. Työkalu koostuu valmiiksi määritellyistä validointi- ja tarkistuslomakkeista html-muodossa. Tämä formaatti on yleisesti käytössä verkkosivustoilla sen joustavuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi eri tyyppisten selainten kanssa. Se toimii oletusmuotona tietojen keräämiseen liittyen validointiprosessiin. Tämän lähestymistavan ja validointilomakkeiden mallipohjien avulla järjestelmä voidaan joustavasti sovittaa käyttäjien tarpeisiin ja muokata helposti validointilomakkeiden ulkoasua järjestelmässä muuttamatta niiden sisältöä.

O4. Tukijärjestelmä validointiorganisaatioille

Projektissa suunnitellaan tukea niille organisaatioille, jotka haluavat validoida ja varmistaa tarvittavan osaamisen logistiikan ja kuljetuksen alan työntekijöille etätekniikoita hyödyntäen.

Työkalu koostuu kahdesta osasta:

a) kysymys- ja vastauskokoelman laatiminen ja sijoittaminen projektin verkkosivustolle

b) automatisoitujen vastausten luominen yhteydenottolomakkeen operaattorille – erityinen keskusteluwidget, joka sijoitetaan projektin verkkosivustolle

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku