Hyppää sisältöön

PraLe

Practical learning at remote in the transport sector

Practical Learning at Remote in the Transport Sector (PraLe) -projektissa testataan uusia käytännön opetus- ja oppimismenetelmiä kuljetusalan ammatissa. Testauksessa hyödynnetään digitaalisen teknologian potentiaalia innovatiivisella tavalla, joka mahdollistaa oppimisen etä- ja verkkoyhteyksien kautta.

Hankkeen aikataulu:
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura, FCBO -Belgia, KOMAG -Puola, CTRL Reality -Suomi
Hankkeen rahoittajat:Erasmus+

PraLe-projektin päätavoitteena on kehittää uutta kuljetusalan koulutusta integroimalla menetelmiä, joissa opiskelijat harjoittelevat käytännön työtehtäviä itsenäisesti ICT-ratkaisujen sekä etä- ja verkkoyhteyksien avulla. PraLe-projektissa haluamme kerätä ja hyödyntää parhaita kokemuksia etäopiskelun ja käytännön taitojen opetuksesta. Toiseksi haluamme luoda kustannustehokkaan, koulutusta tehostavan ja ympäristöystävällisen koulutuksen toteutusmallin, joka mahdollistaa käytännön taitojen harjoittamisen itsenäisesti ja etänä.

Hankkeen tuloksena

Ensimmäinen tulos on kattava kyselyyn perustuva tutkimus kuorma- ja linja-autokuljettajien koulutuksen etä- ja verkkototeutusten tasosta sekä ydinosaamiseen perustuvasta koulutuksesta ja mitä kaikkea etä- ja verkko-oppimisesta vielä puuttuu (ja miksi).

Toinen tulos on Road Map ”käsikirjoitus” muutamista tärkeimmistä kuorma-auton ja linja-autonkuljettajien käytännön taidoista ja työtehtävistä. Se esittelee suunnitelman, miten nämä taidot on opittavissa itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi RoadMap ottaa huomioon oppimisen ja hankittu osaamisen arvioinnin.

Kolmas tulos on varmistua pilotoimalla etä- ja verkkototeutuksen tehokkuudesta käytännön koulutuksen toteutuksesta, osaamisen hankinnasta ja kehittämisessä. Testauksen tulos voi muuttaa suhtautumista etä- ja verkko-opiskeluun ja myötävaikuttaa uusia teknologioiden hyväksyntään.

Neljäs tulos on käsikirja kuorma-auton ja linja-autonkuljettajan päätyötehtävien itsenäiseen oppimiseen etä- ja verkkototeutuksena sekä suosituksia kuljetusalan ammattikouluille alan koulutuksen digitalisoimiseksi.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku