Hyppää sisältöön

OPVA haltuun – Framåt med SSS

Hankkeessa luodaan opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. Nykyisellään OPVAn vaihtelevuus ei vastaa sille asetettua alkuperäistä tavoitetta tarjota ammatillisten opintojen aloittamis- ja suorittamismahdollisuus myös opiskelijoille, joilla on puutteita opiskelu- tai perustaidoissa.

Hankkeen välittömän kohderyhmän muodostavat ammatillisen koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeen aikataulu:1.1.2022 – 31.12.2023
Hankkeen toteuttajat:Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 63 ammatillisen koulutuksen järjestäjää
Hankkeen rahoittajat:Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Hanke käsittelee seuraavia teemoja:

  1. Opiskelutaidot ja elämänhallinta
  2. Kieli ja viestintä
  3. Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa
  4. Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot
  5. Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut
  6. Järjestämisen toimintamallit

TTS Työtehoseura on mukana teemoissa 3, 5 ja 6.

Lisätiedot

Haku