Hyppää sisältöön

GamingDRV

Strengthening Gamified Digital Learning for Learners and VET personnel in Professional Driver Training

GamingDRV -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattikuljettajien koulutukseen osallistuvien oppilaiden ja ammatillisen koulutuksen henkilökunnan pelillistä digikoulutusta. Hanke on kolmevuotinen ja siinä on  yhteistyökumppaneita viidestä eri Euroopan maasta. GamingDRV-hankkeen tavoitteena kehittää virtuaaliluokkahuoneessa (Virtual Classroom, VC) toteutettavaa pelillistä opetusta, joka on tarkoitettu ammattikuljettajille ammattipätevyyden (Certificate of Professional Compentence, CPC) saamiseksi.

Hankkeen aikataulu:
Hankkeen toteuttajat:Koordinaattorina Dekra SE (Saksa), TTS Työtehoseura (Suomi), AFT (Ranska), StageIT (Ruotsi), Transformotion (Irlanti)
Hankkeen rahoittajat:Erasmus+

PraLe-projektin päätavoitteena on kehittää uutta kuljetusalan koulutusta integroimalla menetelmiä, joissa opiskelijat harjoittelevat käytännön työtehtäviä itsenäisesti ICT-ratkaisujen sekä etä- ja verkkoyhteyksien avulla. PraLe-projektissa haluamme kerätä ja hyödyntää parhaita kokemuksia etäopiskelun ja käytännön taitojen opetuksesta. Toiseksi haluamme luoda kustannustehokkaan, koulutusta tehostavan ja ympäristöystävällisen koulutuksen toteutusmallin, joka mahdollistaa käytännön taitojen harjoittamisen itsenäisesti ja etänä.

Hankkeen tuloksena

Ensimmäinen tulos on kattava kyselyyn perustuva tutkimus kuorma- ja linja-autokuljettajien koulutuksen etä- ja verkkototeutusten tasosta sekä ydinosaamiseen perustuvasta koulutuksesta ja mitä kaikkea etä- ja verkko-oppimisesta vielä puuttuu (ja miksi).

Toinen tulos on Road Map ”käsikirjoitus” muutamista tärkeimmistä kuorma-auton ja linja-autonkuljettajien käytännön taidoista ja työtehtävistä. Se esittelee suunnitelman, miten nämä taidot on opittavissa itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi RoadMap ottaa huomioon oppimisen ja hankittu osaamisen arvioinnin.

Kolmas tulos on varmistua pilotoimalla etä- ja verkkototeutuksen tehokkuudesta käytännön koulutuksen toteutuksesta, osaamisen hankinnasta ja kehittämisessä. Testauksen tulos voi muuttaa suhtautumista etä- ja verkko-opiskeluun ja myötävaikuttaa uusia teknologioiden hyväksyntään.

Neljäs tulos on käsikirja kuorma-auton ja linja-autonkuljettajan päätyötehtävien itsenäiseen oppimiseen etä- ja verkkototeutuksena sekä suosituksia kuljetusalan ammattikouluille alan koulutuksen digitalisoimiseksi.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku