Hyppää sisältöön

Kestävä vedenkäyttö

Neuvontaorganisaatioille, kunnille ja viranomaisille, alaan liittyville yrityksille ja myös kaikille veden käyttäjille

Hankkeen aikataulu:9/2019 – 4/2021
Hankkeen toteuttajat:Motiva Oy (koordinoi) ja TTS Työtehoseura (tutkimusosuus).
Kumppanit ja rahoittajat: Ympäristöministeriö, Energiavirasto, Oras Oy, Verto Oy, Koka Oy, Envera Oy, Uponor Suomi Oy, Espoon Asunnot Oy, Suomen Omakotiliitto ry ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.
Hankkeen rahoittajat:Ympäristöministeriö, Energiavirasto ja yritykset

Vedenkulutus ja sen osuus lämmitysenergiankulutuksesta sekä sen aiheuttamat kustannukset jäävät usein vähälle huomiolle. Vastuullinen veden käyttö on kuitenkin yksi tärkeä osa kestävää elämäntapaa. Tietoa on kaivattu erityisesti lämpimän veden kulutuksen vaikutuksesta energian kokonaiskulutukseen ja vedenkulutuksen vähentämismahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena oli selvittää kuluttajien vedenkäyttöjakauma. Yleisesti käytössä ollut suomalaisten keskikulutusluku 155 l/vrk/hlö oli jo vuodelta 1977.

Tulokset ja yhteenveto

Tutkimusosuuden toteutti Työtehoseura. Menetelminä käytettiin älykkäistä vedenmittauslaitteista kerättävää mittaustietoa, vedenkäytön seurantaa sekä laajaa kuluttajakyselyä vedenkäyttötottumuksista. Vedenkäyttötutkimuksen lisäksi hankkeessa kartoitettiin keinoja muuttaa veden käyttöä järkevämmäksi. Tuloksena saatiin vedenkäytön kokonaismäärä erilaisissa asuntotyypeissä ja kulutuksen jakauma eri käyttökohteissa. Tuloksista viestittiin laajasti eri medioissa ja tapahtumissa.

Kotitalouksen veden kulutus on laskenut selvästi edellisiin tutkimukseen verrattuna. Edellisessä laajassa tutkimuksessa vuodelta 1977 (Työtehoseura) vedenkulutus oli 155 l/hlö/vrk ja nyt tehdyssä tutkimuksessa noin 113 l/hlö/vrk.

Syitä vedenkulutuksen vähenemiseen:

  • Yleinen tietoisuus
  • Veden hinta, kulutukseen perustuva laskutus
  • Astianpesukoneet ja muut kodinkoneet vievät vähemmän vettä kuin ennen
  • Uudemmat hanat ja suihkupäät ovat vesipihejä

Toisaalta joissain kohdissa vedenkulutus on lisääntynyt, ja näihin kohtiin kannattaa kiinnittää huomiota:

  • Suihkussa käydään useammin ja pitempään kuin ennen
  • Pyykkiä pestään useammin kuin ennen
  • Muu kulutus on kasvanut: autojen pesu, ulkoaltaat, pihojen kastelu

Käytetystä vedestä 65% oli mittausaineiston mukaan kylmää vettä ja 35% lämmintä vettä. Hygienian hoito on pysynyt suurimpana vedenkulutuskohteena. Keittiössä käytetyn veden osuus on edelleen toiseksi suurin vedenkulutuskohde, mutta sen osuus kokonaiskulutuksesta on pienentynyt. Wc:n huuhteluun käytetyn veden osuus ja vesimäärä on pysynyt suunnilleen ennallaan viimeisten 20 vuoden aikana. Reilu puolet kyselyyn vastaajista oli tehnyt vettä säästäviä toimenpiteitä.

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku