Kaikki talotekniikkaan liittyvät lämmityslaitteistot ja -järjestelmät vaativat säännöllistä huoltoa.

Osa huoltotoimenpiteistä kuuluu alan ammattilaisille ja on lakisääteistä, kuten tulisijojen hormien nuohous.

Kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluvat kaukolämpöjärjestelmän osalta kiertoveden lämpötilan ja paineen seuraaminen/säätäminen, laitteiden ja putkiston tiiveyden tarkastaminen sekä patterien ja lämmönjakohuoneen siistinä pitäminen. Vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä pattereita lisäksi ilmataan. Öljylämmitysjärjestelmän huoltotöitä ovat öljykattilan, lämpöhuoneen ja pattereiden puhtaanapito. Sähkölämmityslaitteisto ei vaadi varsinaisia huoltotoimenpiteitä, mutta patterit puhdistetaan säännöllisesti. Lämmitystekniikan toimittajat antavat huoltoneuvontaa, mutta keskeiset säätö- ja huoltotoimenpiteet neuvotaan myös käyttöohjeissa, joita on noudatettava. Seuraavista linkeistä löytyy ohjeita lämpöpumppujen ja muiden lämmityslaitteiden ja -järjestelmien huoltotoimenpiteisiin.

1.     Takat ja uunit

TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:


Polta puuta vähäpäästöisesti 

Muut aihetta käsittelevät linkit:
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/bioenergia/puulammitys_kiinteistoissa/kodin_tulisijat/varaava_takka

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/42/

http://www.nuohoojat.fi/vihjeita+ja+vinkkeja/opettele+lammittamaan+puulla+tehokkaasti/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/38/

http://www.nuohoojat.fi/vihjeita+ja+vinkkeja/opettele+lammittamaan+puulla+tehokkaasti/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/37/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/689/

http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Koti-ja-kodin-tekniikka/Tulisijat/

http://www.siivous.info/kotityot-siivousohjeet/takka-kaakeliuuni-kaakelitakka-puhdistus

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/43/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/590/

Kaupalliset linkit:

http://www.warmauunit.com/tietopankki/varaavan-takan-kayttoohjeet/

http://www.tulikivi.fi/tulikivi/kaytto_ja_huolto_kayttoohjeet

http://www.tulikivi.fi/tuotteet/

http://www.takkauunit.fi/

http://www.unelmauunit.fi/

http://www.nunnauuni.com/

http://www.rakentaja.fi/EM_tulisijat_hormit_90.htm

http://www.uunihovi.fi/tuotteet/takan-kaytto-ja-huolto/

http://takka.fi/wp-content/uploads/2013/03/CE-lammitysohje.pdf

https://www.yhteishyva.fi/koti-ja-puutarha/kodinhoito/takan-puhdistus/0218010-67365

2.     Kaukolämpö


TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:

Hybridilämmityksellä säästöjä, varmuutta ja ympäristöystävällisyyttä


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.lahienergia.org/

http://energia.fi/koti-ja-lammitys/kaukolammitys/toimintaperiaate

http://energia.fi/koti-ja-lammitys/energiansaastotietoa/saastovinkkeja-kaukolampotalouksiin

http://www.motiva.fi/files/10718/Patteriverkosto_kuntoon_ohjeita_patteriverkoston_perussaadon_tilaajalle.pdf

http://www.huoltosivut.fi/kiinteisto/patterin-ilmaus

https://www.youtube.com/watch?v=00hHrofGKCk

https://www.fortum.fi/countries/fi/SiteCollectionDocuments/Kaukolampo/Kaukol%C3%A4mm%C3%B6n%20l%C3%A4mm%C3%B6njakolaitteiden%20uusinta.pdf


3.     IlmalämpöpumppuTTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:


Hybridilämmityksellä säästöjä, varmuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/lampopumput

http://www.motiva.fi/files/6794/Ilmalampopumpun_energiataloudellinen_kaytto.pdf

http://www.motiva.fi/files/4765/Hanki_hallitusti_ilma-vesilampopumppu.pdf

http://www.lahienergia.org/

http://www.motiva.fi/files/10416/Kodin_Energia_Opas.pdf

http://energia.fi/koti-ja-lammitys/sahkolammitys/lampopumput

https://www.youtube.com/watch?v=L8HUSOreCsc

https://www.youtube.com/watch?v=JDCUjk0_uU0

http://www.allergia.fi/astma/sisailma-ilmalampopumpun-huolto/

http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Koti-ja-kodin-tekniikka/Ilmalampopumput/

http://www.eneuvonta.fi/asu/lammitys-ja-ilmanvaihto-luovat-asumisviihtyvyytta#344

https://onedrive.live.com/?cid=16bcda82de62d6bb&id=16BCDA82DE62D6BB%21686&authkey=%21AHjXjigbhNM6M58

https://www.youtube.com/watch?v=fCQTRJeeSPw

http://www.rakentaja.fi/artikkelit/9784/pientalon_lammityslaitteiden_huolto.htm

4.     MaalämpöTTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:

Hybridilämmityksellä säästöjä, varmuutta ja ympäristöystävällisyyttä


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.motiva.fi/files/4764/Hanki_hallitusti_maalampojarjestelma.pdf

http://www.lahienergia.org/

http://energia.fi/koti-ja-lammitys/sahkolammitys/lampopumput

http://www.motiva.fi/files/10718/Patteriverkosto_kuntoon_ohjeita_patteriverkoston_perussaadon_tilaajalle.pdf

http://www.rakentaja.fi/artikkelit/9784/pientalon_lammityslaitteiden_huolto.htm

5.     PuulämmitysTTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:

Polta puuta vähäpäästöisesti

Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/bioenergia/puulammitys_kiinteistoissa

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/44/

http://www.lahienergia.org/

http://www.nuohoojat.fi/vihjeita+ja+vinkkeja/opettele+lammittamaan+puulla+tehokkaasti/

http://www.nuohoojat.fi/vihjeita+ja+vinkkeja/opettele+lammittamaan+puulla+tehokkaasti/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/38/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/37/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/689/

http://www.nuohoojat.fi/binary/file/-/id/11/fid/590/

6.     ÖljylämmitysTTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:

Hybridilämmityksellä säästöjä, varmuutta ja ympäristöystävällisyyttä


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.omakotitalo.net/hyvatietaa_lammitys.html#oljy

http://www.oljylammitys.fi/ajankohtaista/ukk

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha/oljylammitys-huolto-oljykattila-huoltaminen

http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Koti-ja-kodin-tekniikka/Oljylammityslaitteistot/

http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Koti-ja-kodin-tekniikka/Kiinteisto--ja-pientalokattilat/

http://www.motiva.fi/files/10718/Patteriverkosto_kuntoon_ohjeita_patteriverkoston_perussaadon_tilaajalle.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Mc_s34Pz-LE

https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5eKifMc2l/5fYr1nlpv/Files/CurrentFile/Oljylammityksen_huoltaminen.pdf

7.     Sähkölämmitys


TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:

Hybridilämmityksellä säästöjä, varmuutta ja ympäristöystävällisyyttä


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiatehokas_sahkolammitys

http://www.motiva.fi/files/9137/Tutki_pientalosi_energiankaytto_2014_motiva.pdf

http://energia.fi/koti-ja-lammitys/sahkolammitys

http://www.motiva.fi/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta/nain_lammitysjarjestelma_toimii

http://www.motiva.fi/files/10416/Kodin_Energia_Opas.pdf

http://www.lahienergia.org/

http://www.omakotitalo.net/hyvatietaa_lammitys.html#suora

http://www.motiva.fi/files/10718/Patteriverkosto_kuntoon_ohjeita_patteriverkoston_perussaadon_tilaajalle.pdf

http://www.energiatehokaskoti.fi/

http://energia.fi/koti-ja-lammitys/sahkolammitys/sahkoinen-lattialammitys

http://www.rakentaja.fi/artikkelit/9784/pientalon_lammityslaitteiden_huolto.htm