Puurakentaminen on ratkaisu, Metsäteollisuus ry
https://www.metsateollisuus.fi/mediabank/477.pdf


BUILD UP Skills Finland-hankkeessa on koottu matriaalia energiatehokkaana rakentamisen parhaista käytänteistä,  BUID UP Skills -hanke ja Tamppereen teknillinen yliopisto.

http://www.motiva.fi/toimialueet/kansainvalinen_toiminta/build_up_skills_finland/build_up_skills_-koulutusmateriaalit

Energiatehokkaan rakentamisen työmaaopas sisältää keskeiset ohjeet energiatehokkaasta rakentamisesta.
http://www.motiva.fi/files/11193/Energiatehokkaan_rakentamisen_tyomaaopas.pdf

BUILD UP Skills-hankkeen videoiden aiheena on vanhan omakotitalon energiankulutuksen puolittaminen. Videoissa kerrotaan muun muassa suunnittelun ja eristyksen merkityksestä.
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLuL-39IvwLduvDfmzvfKTFoBSgTKNe8zj


Pitkäikäinen puujulkisivu, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/pitk%C3%A4ik%C3%A4inen-puujulkisivu

Tuuletettu puualapohja, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/tuuletettu-puualapohja

Yleisimmät rakennejärjestelmät, Puuinfo
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puusta-rakentaminen/yleisimm%C3%A4t-rakennej%C3%A4rjestelm%C3%A4t

Puuninfon sivuilta löytyy tietoa puuhallien, puukerrostalojen ja hirsirakennusten rakenteista.
Hallit:
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hallipes
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hallien-rungot
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hallin-vaipparakenteet
Hirsitalot:
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsirakentamisen-m%C3%A4%C3%A4ritelmi%C3%A4
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsityypit-ja-perusprofiilit
http://www.puuinfo.fi/node/3333
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsitalon-suunnittelu/hirsirakenteet
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsitalon-suunnittelu/hirsiliitosdetaljit

Puukerrostalot:
http://www.puuinfo.fi/node/3347
http://www.puuinfo.fi/node/3345
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu/puuv%C3%A4lipohjilla-saavutettavia-j%C3%A4nnemittoja
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu/puukerrostalon-lvis-ratkaisut
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu/puukerrostalon-rakennedetaleja
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu/puukerrostalon-rakenteet